Aalborg

Problem med breve må løses

UDSKRIVNING:Det er rystende og uacceptabelt, når udviklings- og uddannelseschefen på Aalborg Sygehus har en målsætning om, at 20-30 pct. af de udskrevne patienters læger ikke vil få udskrivningsbrevene inden for fem dage efter udskriviningen. Jeg vil derfor opfordre formanden for Nordjyllands Amts Sundhedsudvalg, Karl Bornhøft, til at gøre det helt klart for Aalborg Sygehus, at dette er en helt utilstrækkelig målsætning, og at der omgående skal tages initiativer, som kan sikre, at alle udskrivningsbreve når frem rettidigt. Dette vil ofte være nødvendigt for at sikre den rigtige efterbehandling, hvilket kan være afgørende for patientens fremtidige helbred. I den forbindelse må Aalborg Sygehus ledelse i samarbejde med de ansatte finde ud af, om problemerne kan løses gennem en omorganisering af arbejdet eller det er nødvendigt at tilføre flere midler, som man har gjort i Hobro. Det er ikke tilfredsstillende, at man fra sygehusets side blot nøjes med at henvise til at det er "urealistisk" at afsætte flere ressourcer til dette formål. Patienterne har krav på, at dette problem løses.