Problematisk ekstraskat

NORDJYSKE bragte (11.2.) en artikel om, at Skattekommissionen har forslået en ekstraskat på ni pct. på pensioner over 284.000 kroner, fordi de har angiveligt har trukket ”for meget” fra ved indbetaling til deres pension.

Men faktisk rører det ved et problem, der starter ved langt lavere indtægter. De fleste lønmodtagere har i dag arbejdsmarkedspensioner eller private ratepensioner, og hvis det af pensionstilsagnet fremgår, at pensionen er over 59.100 kroner om året, så vil yderligere indbetaling blive ramt af en nedtrapning af folkepensionens tillæg. Bortfald af en offentlig ydelse er det samme som en ekstra-skat på dem, det rammer. Så en lønmodtager, der i dag betaler bundskat, får 40 pct. i fradrag ved indbetaling til pension og betaler måske det samme ved udbetaling. Men så er det bare det, at for hver 100 kroner pensionen stiger aftrappes folkepensionstillægget med 30 kroner, hvilket svarer til 18 kroner efter bundskat. Så pensionsopspareren rammes faktisk af en slags ekstraskat på 18 pct., som skal lægges oven i bundskatten ved udbetalingen. Hver gang der indbetales 100 kroner ekstra, er den sammensatte effektive skat ved udbetaling på 58 pct. Der er et klart samspilsproblem mellem skat og bortfald af offentlige ydelser. Det rammer især ældre indbetalere, da de ikke når at få nok fordel af den lavere pensionsafkastskat på deres pensionsformue. Det Økonomiske Råd har i sin rapport fra april 2008 analyseret disse samspilsproblemer, og rådet når frem til, at for visse ældre indbetalere er den effektive skat på pensionsindbetalinger over 100 pct., fordi der er andre offentlige ydelser end folkepensionen, der kan komme på tale. Det vil sige, at lidt ældre lønmodtagere faktisk kan komme til at betale for at spare op til deres egen pension. Dette mener rådet klart er uholdbart, og at det må håndteres. Men Skattekommissionen nævner kun problematikken sporadisk, uden tilsyneladende at have meget lyst til at røre ved sagen. Men det er da problematisk, at mange lønmodtagere er omfattet af tvungne arbejdsmarkedspensioner, hvor lønsomheden for især ældre mennesker er tvivlsom. Og for at vende tilbage til dem, der måtte blive ramt af ni pct.-skatten, så kommer de jo allerede til at betale ekstra for deres pensionsopsparing ved et bortfald af hele folkepensionstillægget på 63.468 kroner (enlige) om året. Der er altså allerede en slags ekstraskat på deres pensionsudbetalinger - og nu skal der så altså ni pct. oveni.