EMNER

Problematisk forbud

Medlemmer af Den Republikanske Grundlovsbevægelse har i forbindelse med Dronningens 70-års fødselsdag (16.4.) ansøgt politiet om tilladelse til en fredelig demonstration på Amalienborgs Slotsplads. Politiets afvisning af denne anmodning finder vi problematisk på flere områder.

Ytrings- og forsamlingsfrihederne er nogle af vores vigtigste grundlovssikrede rettigheder, hvor Grundlovens § 79 meget klart giver borgerne ret til at forsamles, uden forudgående tilladelse. Interessant er det i den forbindelse at tilhængerne af monarkiet, der ønsker at demonstrere for kongehuset denne dag, gerne må samles med et fælles formål, hvorimod det modsatte synspunkt ikke må komme til udtryk. Det er vigtigt at understrege, at når politiet forbyder republikanerne at være til stede til på Amalienborgs slotsplads i forbindelse med Dronningens fødselsdag, er det dybt problematisk, uanset om man er for eller imod monarkiet. Det centrale spørgsmål, er i den forbindelse, om man er for eller imod de frihedsrettigheder, der fremgår af Grundloven. Er man imod forsamlings- og ytringsfrihed, hvis man ikke deler de meninger, der fremføres? Eller har man det syn, at frihedsrettighederne er helt centrale elementer i vores demokrati, og at det er sundt, at alle meninger høres? Ytringsfriheden har nu gennem længere tid været et meget omdiskuteret emne i de danske medier, og et flertal i befolkningen og blandt politikere har givet udtryk for vigtigheden af netop denne frihedsrettighed. Men frihedsrettighederne er ikke noget, man kan omdefinere fra sag til sag. Republikanerne skal derfor naturligvis have lov, på fredelig vis, at deltage i Dronningens fødselsdag. At forhindre republikanerne i at deltage er ikke at støtte monarkiet, men at underminere den Grundlov, som er et helt centralt fundament for det danske demokrati. Hvis Amalienborg Slotsplads bliver behandlet som diskussionsfri zone af både politi og politikere, siger man til folk: Her gælder demokratiet ikke.