Problematisk syn på demokrati

EKSKLUSION Historisk set - med tanke på fortiden i det anarkistiske Fremskridtparti

- er der måske nok ikke noget at sige til, at Dansk Folkeparti er mere overfølsom end de fleste andre politiske partier i forhold til oprør blandt medlemmerne. Men demokratisk er det højst uheldigt, at landets tredjestørste parti slipper af sted med skille sig af med medlemmer, der protesterer mod topstyring og manglende åbenhed - og at denne eksklusion skrev i breve med formuleringer som: ”Du har valgt fortsat at rette din kritik gennem pressen og ikke ved direkte henvendelse til ledelsen eller de personer, du er utilfreds med. Det meddeles derfor, at du med omgående virkning er ekskluderet af Dansk Folkeparti”. Og dét uanset, at medlemmer, der henvender sig direkte til ledelsen, før har vist sig i lige så høj grad at komme til kort.