Lokalpolitik

"Problembarnet" Han Herred Fritidscenter

Ulrik SørensenStenberggade 6, Brønderslev GENSVAR: Ovennævnte har dannet grundlag for en artikel i avisen 11. december og et læserbrev fra Torben Larsen 13. december, og jeg er nødt til at svare. Med hensyn til garantien på 1.125.000 kr. til Arbejdsmarkedets Feriefond, som Torben Larsen henviser til Johan Svaneborg, så er det korrekt, at garantien blev endelig bevilget i den periode, hvor han var borgmester. Jeg vil opfordre Torben Larsen til f. eks. at spørge Frank Nielsen eller Søren Nielsen, om de endnu har det brev, som Johan Svaneborg skrev til dem i 1994. Hvis brevet kommer frem i lyset, vil det give rystelser i det kommunale system. Jeg har i øvrigt orienteret Tilsynsrådet om, at den bevilling burde undersøges nærmere og har fremsendt diverse bilag/brevkopier til belysning af sagsbehandlingen. Jeg har med stor interesse læst, at kommunen har arbejdet med planer om at hæve skolernes timebetaling, kombineret med intet kommunalt tilskud - så var Tilsynsrådet og Ulrik Sørensen "kørt ud på sidesporet". Om kreativiteten skal henføres til politikerne, forvaltningen, fondens ledelse eller fondens bestyrelse, står hen i det uvisse, men den manglende kommunale udligningsmoms blev pludselig et problem. Skønne spildte kræfter. Med hensyn til det kommunale tilskud på 5,5 mio. kr. i 1998 til svømmehallen, så er det uomtvisteligt, at en kommune ikke må yde et anlægstilskud til en erhvervsdrivende fond, der varetager både lovlige kommunale opgaver (idrætsdelen) og ikke lovlige kommunale opgaver (femstjernet vandrerhjem). Der er for mig ingen tvivl om, at det drejer sig om et anlægstilskud. Der er muligvis nogen, der vil argumentere for, at det var et driftstislkud, idet Fonden Han Herred Fritidscenter i forvejen har så god en aftale om et kommunalt tilskud, at 5,5 mio. ikke har den store betydning. Fordelingsprocenten 70/30 svarer til, hvad Fjerritslev Kommunes revisor, Kommunernes Revision, er fremkommet med. Den bemærkning står i både regnskab 2003 og budget 2004. Har Fonden Han Herred Fritidscenter nogen dokumentation for det? Jeg er sikker på, at kommunen i givet fald gerne vil se den dokumentation, idet den har et brev fra Kommunernes Revision, der klart benægter det. Hvem har ret? Det lyder bedre end at spørge: hvem lyver? Indtægter fra udlejning af idrætsdelen til vandrerhjemmets gæster i årene 1986-2002 er indtægtsført i vandrerhjemmet. Udgifterne i den forbindelse - lys, varme, rengøring, tilsyn og vedligeholdelse - er udgiftsført i idrætsdelen - hvorfor? Vi taler om et samlet beløb på ca. 2 mio. kr.. I år 2003 bogføres indtægter og udgifter af den type kun i idrætsdelen - men så indfører man jo 70/30 - så har man råd til det! Med 70/30 er lønudgiften i Centerhallen, Han Herred Hallen og i cafeteriet ca. fire gange så stor som i Thorup-Klim Hallen - hvorfor? Hvordan har fonden det med den erkendelse, som viceborgmester Per Halsboe- Larsen fremkom med på kommunalbestyrelsesmødet på et spørgsmål fra Svenning Sørensen, nemlig at kommunen godt var klar over, at Han Herred Fritidscenter anvendte en kreabogføring - med det formål at skjule, at vandrerhjemmet gav et ikke ubetydeligt underskud (citat: Lars Johansen). Fonden havde brug for det kommunale tilskud til idræt, så idrætsdelen kunne betale for den underskudsgivende drift af vandrerhjemmet - noget som bestyrelsen og kommunen var interesseret i at skjule. Fjerritslev Kommunes borgmester har flere gange sagt, at sagen stiller store krav til forvaltningen. Der bruges et utal af arbejdstimer. Hvis kommunen havde taget tyren ved hornene for mange år siden, var sagen aldrig kommet så vidt, men når man forsøger at skjule sandheden, også overfor Tilsynsrådet, er man selv ude om øretæverne. Fjerritslev Kommune har en meget dårlig sag, der muligvis ender i Indenrigsministeriet. Jeg vil opfordre borgmester Otto Kjær Larsen til i forhandlingerne med de tre andre Jammerbugtkommuner at få indskrevet et specielt punkt i sammenlægningsdokumentet, nemlig: "Fonden Han Herred Fritidscenters kommunale støtte skal udelukkende bevilges af de kommunalbestyrelsesmedlemmer, der er valgt i den gamle Fjerritslev Kommune. Det plejer vi at kunne klare, og så er det unødvendigt, at de øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer sætter sig ind i sagen. Den er lidt speciel, og vi bevæger os på kanten, så lad os om det. Det klarer Torben og vi på bedste måde." Jeg har ikke flere postulater i denne omgang. Til orientering for Torben Larsen er jeg flyttet til Brønderslev, så i hans næste læserbrev skal han henvise til postulater fra Grønland, Aalborg og Brønderslev. Jeg ser frem til hans svar, selv om jeg er overbevist om, at han skal spekulere længe på at finde en løsning på problemet. Tag nu Otto Kjær Larsen og Per Halsboe -Larsen med i dine overvejelser - måske skulle du også inddrage bestyrelsen - den er jo ikke ansvarsfri.