Skolevæsen

Problembørn skal blive i klassen

Samtlige lærere i Løkken-Vrå Kommune har været på kursus om vanskelige børn

LØKKEN-VRÅ:Hvor normen omkring adfærdsvanskelige børn tidligere har været, at de blev taget ud af deres klasse til specialundervisning, bliver fremtiden i Løkken-Vrå Kommune, at børnene i vid udstrækning bliver i klassen. Speciallærerne flytter deres undervisning ind i den normale undervisning, hvor de pågældende elever vil bevare kontakten til kammerater - og samtidig nyde godt af en ekstra indsats omkring deres indlæring. Det er et af resultaterne af en kursusrække, som de godt 100 folkeskolelærere i Løkken-Vrå Kommune har været på. Alle lærere har modtaget 40 timers undervisning i håndteringen af børn med adfærds- og/eller indlæringsproblemer, og det betyder, at skolerne fremover vil arbejde helt anderledes med de pågældende børn. - Baggrunden er en rapport, vi lavede om vores specialundervisning. Den gav os ideen til at lave helt om på vores arbejdsmetoder, siger skoledirektør i Løkken-Vrå Kommune, Niels Erik Andersen. Det er en kendsgerning, at skolerne i disse år oplever flere og flere børn, der har svært ved at begå sig i den traditionelle undervisning og de sociale sammenhænge på skolen i øvrigt. Og det vil man fremover gøre noget ved i Løkken-Vrå Kommune. Så hvor lærerne normalt har stor indflydelse på deres efteruddannelse, fik de intet valg i det forgangne skoleår - her skulle de have kurser i adfærd, kontakt og trivsel, såkaldte AKT-kurser, som dels er foregået på skolerne og dels på Hjørring Seminarium, der har stået for undervisningen. - I første omgang var nogle af lærerne lidt trætte af den disposition, men siden har vi fået rigtig mange positive tilkendegivelser, siger Niels Erik Andersen. Kurserne har givet lærerne en række meget konkrete redskaber, som de kan bruge, når en elev stikker ud fra mængden. - Vi var ikke ude efter en masse forgyldte ord, men konkrete værktøjer, som umiddelbart kunne bruge i hverdagen på skolen. Og det har vi fået, siger Niels Erik Andersen. Skolerne har hver udpeget to såkaldte AKT-lærere, som fortsætter efteruddannelsen på et mere teoretisk plan efter sommerferien.