Kultur

Problemer kan ikke løses med indvandring

Mogens Thykjær i Mou mener (19.6.), at EU skal være glad for den muslimske indvandring, fordi vi mangler arbejdskraft og ikke kan fungere uden. Jeg ved ikke, hvor M.T. har fået den opfattelse fra, men det har intet med virkeligheden at gøre.

EU har desværre stadig en stor arbejdsløshed, fordi der er for mange europæere uden uddannelse og kvalifikationer. Iflg. EU-Kommissionen kan det problem ikke løses af indvandring fra den muslimske verden, som alene betyder endnu flere mennesker uden kvalifikationer, og derfor er en byrde for EU-landene. Derfor gør EU da også en hel del for at forhindre denne indvandring, og Europa-Parlamentet har lige vedtaget nye regler om tvungen hjemsendelse af afviste immigranter. Velfærdskommissionens undersøgelser fastslår, at samtlige indvandrere fra ikke vestlige lande til Danmark (altovervejende muslimer) fra vugge til grav er en nettobyrde for Danmark og, at skattetrykket på danskerne vil stige i takt med, at de bliver flere. Det skyldes forskellene i civilisation. "Fremtiden er og skal være en globaliseret verden", proklamerer M.T., men det er uklart, hvad han mener, at det indebærer. Globaliseringen medfører, at den vestlige civilisations samfundssyn og værdisæt udbredes til den ikke udviklede verden, for enhver, der kan tænke selv, foretrækker samfund med retssikkerhed, frihed, økonomisk udvikling og demokrati for de tilstande, der behersker en alt for stor del af verden uden om os. Globalisering betyder ikke, at barbariet skal komme til Vesten. Globalisering betyder ikke en multikulturel sammenblanding af indbyrdes modstridende civilisationer. EU kan ikke rumme alle kulturer – vi vil kun acceptere dem, som accepterer de europæiske værdier. Det er derfor, vi har konventionen om menneskerettighederne, som overtrædes groft i de lande, hvor de fleste indvandrere kommer fra. Et multikulturelt Europa kan intet tænkende menneske ønske sig. Alle konflikterne i Mellemøsten, Nordafrika, Pakistan og på Balkan skyldes sammenstødet mellem forskellige kulturer – og kun på Balkan er kristendommen en af dem. M.T. må sætte sig bedre ind i denne verdens tilstand, før han begynder at råbe "skam jer" ad nogen.