Aalborg

Problemer med forsinket ankomst

AALBORG:Nordjyske virksomheder har sværere ved at finde tilstrækkelig med arbejdskraft, end man har i andre egne af landet, men det skyldes ikke, at de andre steder er sluppet for problemet. De er snarere ved at have overvundet det, forklarer arbejdsmarkedsforsker Jørgen Stamhus fra Aalborg Universitet: - Nordjylland halter traditionelt lidt bagefter i konjunkturudviklingen. Når den er toppet i resten af landet, er der stadig et stykke vej tilbage her i regionen, og derfor oplever vi nu de problemer, som andre tidligere har kæmpet med. Jørgen Stamhus peger på de tal, der viser, at 30 procent af de nordjyske virksomheder har investeret i maskiner for at afhjælpe manglen på hænder, mens det er 24 procent i resten af landet: - Det viser, at virksomhederne er ved at tilpasse sig situationen ved hjælp af investeringer, der kan afhjælpe manglen på arbejdskraft. Det er en øvelse, som man andre steder allerede har været igennem, og derfor er tallet for resten af landet lavere, vurderer han. Selv om man altså kan sige, at vanskelighederne vil lettes af sig selv, efterhånden som konjunkturerne atter dykker, er der alligevel grund til at tage dem alvorligt: - Ja, det er et stort problem, for vi ser jo, at mange virksomheder må sige nej til ordrer. - Ikke desto mindre er der altså tale om en naturlig problematik på grund af konjunktursituationen, og derfor må virksomhederne prøve at tilpasse sig blandt andet ved i en periode at trække på overarbejde og hente marginalgrupper ind på arbejdsmarkedet, så de akutte problemer kan løses, siger Jørgen Stamhus.