Boligselskaber

Problemer med tage i to boligafdelinger

Sindal Boligselskab får støtte fra Landsbyggefonden på tilsammen 6,6 millioner kroner

SINDAL/LENDUM:Landsbyggefonden har givet forhåndstilsagn til Sindal Boligselskab om støtte på 3,6 millioner kroner til en renovering i selskabets afdeling i Rugvænget. Det er anden gang indenfor kort tid, at fonden har givet et tilsagn, således at boligselskabet står foran en samlet renovering på ca. 6,6 mio. kroner i to afdelinger. I Rugvænget er tage utætte, og det er også gået ud over beklædningen på udhuse, køkkener og en del af murværket. I første omgang lavede boligselskabet efter rådgivning fra Dansk Teknologisk Institut forsøg med udluftning, men nu har selskabet søgt og fået kommunalbestyrelsens blå stempel på det såkaldte Skema A, så selskabet kan gå videre med renoveringen. Da der foreligger tilsagn fra Landsbyggefonden kræver det ikke en kommunal medfinansiering. Dog kan der senere i forbindelse med godkendelse af Skema B blive tale om, at kommunalbestyrelsen skal give en kommunegaranti for en del af lånet. Men en eventuel garanti vil ikke udløse en deponering af et tilsvarende beløb. Det er anden gang i løbet af kort tid, at Sindal Boligselskab har søgt om godkendelse af et større renoveringsarbejde, idet selskabet før sommerferien meldte om problemer med smuldrende tage i Vestergården i Lendum. Et projekt til en anslået sum på 3,3 mio. kr. Der har senere været holdt licitation, hvor det billigste bud lå 271.000 kroner under. Derfor godkendte kommunalbestyrelsen i denne uge Skema B for Vestergården-renoveringen med en ramme på 3.029.000 kroner. Sindal Boligselskab forventer Vestergården renoveres i oktober og november. Der er 20 og 18 lejemål i de to boligafdelinger.