Problemer på skoler for særligt begavede børn

Danmarks to første skoler for særligt begavede børn, begge startet under navnet Mentiqa, kæmper i øjeblikket for at overvinde betydelige problemer, som hovedsagelig er af økonomisk karakter. Skolen i Søborg ved København, der blev startet i 2004, fyrede i sidste måned sin leder og stifter, Pernille Buch-Rømer. Skolen videreføres med et stort underskud og med intern uro i kølvandet på fyringen. I august blev der ringet ind til undervisningen på en skole med samme navn i Odense. Den må klare sig igennem det første skoleår uden offentlige tilskud, fordi papirerne til Undervisningsministeriet blev indsendt for sent. Ansvaret lå hos Pernille Buch-Rømer, som også var initiativtageren til denne skole. - Vi klarer os alligevel gennem det første år, selv om det udelukkende sker for private midler, fortæller Søren Storm Kastrup, næstformand for skolen i Odense. En privat donation på 300.000 kr. og velvilje fra banken var afgørende elementer i redningsprocessen. Desuden har skolens bestyrelse med accept fra forældrekredsen anvendt de såkaldte forældrelån, som i princippet oprettes for at sikre skolens likviditet, til at sikre den daglige drift. Egentlig skal lånene betales tilbage, hvis eleverne trækkes ud af skolen, men i den aktuelle situation har forældrene sagt ja til, at en evt. tilbagebetaling udskydes. - Med henvisning til, at der ikke udbetales tilskud fra staten, afslog Odense Kommune også at give støtte. Det blev begrundet med en overordnet vedtagelse i kommunen, men ifølge loven er der intet til hinder for, at kommunen alligevel kan støtte. Vi synes, at den godt kunne have gjort en undtagelse i betragtning af skolens målgruppe og særlige pædagogiske profil, siger Søren Storm Kastrup. I dette skoleår undervises 22 elever på Mentiqa Skolen i Odense, fordelt på to hold, der omfatter henholdsvis 0.-4. klasse og 5.-7. klasse. - Det kræver virkelig en meget differentieret undervisning, tilføjer skolens næstformand. Skolen i Søborg har godt 140 børn, som undervises af 15 lærere, hvoraf ikke alle arbejder på fuld tid. Antallet af elever ligger langt under det budgetterede, og det er hovedårsagen til, at skolen i øjeblikket drives med et betydeligt underskud. /ritzau