Problemer?

BØRN:Det er et sygt samfund, der behandler de yngste borgere som omvandrende problemer. Kristendemokraterne er bekymret over den samfundsudvikling, hvor børn betragtes som en klods om benet for erhvervslivet. Det er blevet mere almindeligt, at børn medtages på arbejdet. Miljøkonsulenter og arbejdsmarkedsforskere påpeger i den anledning gener hos de øvrige medarbejdere som støjbelastning og mindre koncentrationsevne og dermed faldende produktivitet. Forældrene presses ved at skulle sammenblande forældrerollen med arbejdslivet, og det er børnene, der i sidste ende betaler prisen, når de opfattes som værende i vejen og blot skal passiviseres. Kristendemokraterne arbejder for en børne- og familievenlig hverdag uden lukkedage. Det er godt for borgerne og for samfundet generelt. De børn, der fødes i dag, skal i praksis betale folkepensionen om 20 år. KD vil et samfund, hvor børn værdsættes.