Problemet er overbefolkning

Global overophedning, klimatiske problemer, stigende havvandsspejl, orkaner, forureninger af hav, jord og luft.

Det bekymrer efterhånden magthaverne ligeså meget som menigmand, hvor det hele skal ende, og alle erkender, der må gribes ind overfor påvirkningerne . Målet kan man let blive enige om, og nogle af midlerne er begrænsninger af forureninger i luft og hav, men den egentlige årsag til alle problemerne tør ingen udtale. Det er os selv, der er blevet alt for mange af, og derfor ødelægger denne bogstaveligt talt helt enestående dejlige klode, vi er blevet tildelt i universet. Der er ingen bytte, eller erstatningsmulighed, når eller hvis vi totalødelægger denne klodes trivsel. Derfor er det en fatal fejl, vi ikke alle erkender, det er os alt for mange mennesker, kloden ikke kan magte at have en overlevende økologi med . Vi må have jordens befolkning halveret for at nå tilbage til en tilstand, hvor alt hviler i sin egen økologiske regenerering med selvrensende hav og luft. Det er også et kritisk spørgsmål om de naturlige råstofresurser som olie, metaller, drikkeligt vand og mad kan forslå, inden der udvikles erstatning og ny teknik til, at der bliver nok i fremtiden . Selv om det skulle findes løsninger, vil det da være et uhyggeligt perspektiv af fremtiden skal byde mennesker en syntetisk verden uden natur med dennes mangfoldigheder af liv at glædes over. På få generationer kunne vi blive langt færre og få langt mere til alle i langt flere år i en langt skønnere verden. Desværre er vi mennesker så underudviklede, at vi stadig væk kan blive beslutningsstyrede af forskellige former for trosretninger, der har overlevet fra en fortid, da mennesker var uoplyste, og det kan netop blive disses trosretningers modstand mod befolkningsreduktion, der fører os alle til dommedagen.