Overenskomster

Problemet undervurderet

Østeuropæere vil overtage flere arbejdspladser hos os

AALBORG:De underbetalte arbejdere fra Polen og andre nye EUi Østeuropa er kommet for at blive. Ilængden vil de danske fagforeninger ikke kunne holde dem ude, og i tidens løb vil de sætte på bestemte typer job, eksempelvis inden for byggeriet, i landbruget rengøringsbranchen eller som taxachauffører. Det forudser lektor Flemming Ibsen, arbejdsmarkedsforsker ved Aalborg Universitet. - Man må nok sige, at man har undervurderet problemets omfang. Dels var det måske ikke ventet, at polakkernes lyst til at tage herop ville være så stor, og dels vil der med den store lønforskel, der er tale om, konstant være et meget stort pres for at hente østarbejdere herop, siger Flemming Ibsen. - Man skal heller ikke glemme, at noget af det arbejde er noget, vi ikke selv gider. De fysisk hårde og beskidte job, det som indvandrerne i høj grad har fået lov at få, tilføjer han. Flemming Ibsen tvivler på, at det vil være muligt for fagbevægelsen at dæmme op for problemet. - For fagbevægelsen er det en nærmest gigantisk opgave at søge at få dem ind under danske overenskomster. Og det kan sagtens blive endnu mere uoverskueligt. I øjeblikket har vi høj beskæftigelse i byggeriet, men hvad sker der, hvis det går ned ad bakke på den front. For ikke at tale om, hvis ledigheden stiger yderligere i Østeuropa, så tror jeg for alvor, at vi vil opleve en ny virkelighed, siger Flemming Ibsen. Han vurderer, at vi også vil se flere tilfælde, hvor danske lønmodtagere vælger at gå ned i løn for at beholde jobbet. - Fra fagbevægelsens side vil man nok vurdere det som et nederlag, hvis man skal til at regulere overenskomsterne nedad, men lokalt tror jeg, at mange hellere vil beholde jobbet, fremfor at se det forsvinde til lavtlønslande, fremhæver Flemming Ibsen. Tanken om at indføre en lovbestemt mindsteløn mener han ikke, at arbejdsmarkedets parter er parat til at gå ind på endnu. - Der er stærke kræfter, som vil kæmpe for den danske model, hvor arbejdsmarkedet er reguleret ved aftaler i stedet for lovgivning. Men der findes jo masser af eksempler på, at love og aftaler fint kan supplere hinanden, så måske er det blot et spørgsmål om tid, før man vælger at acceptere sådan en lovgivning, mener Flemming Ibsen. Til gengæld afviser han helt tanken om at "sætte bomme op" for østarbejderen. - Den situation, vi oplever nu, er jo blandt andet resultatet af, at vi fik fjernet en Berlin-mur, og så kan vi ikke pludselig begynde at rejse nye hindringer igen. På den måde er vi lidt fanget af vores egen strategi, siger Flemming Ibsen.