Problemknusere i fare for at forsvinde

Manglende politisk fodslaw kan resultere i ét stort områdekontor i Sæby

Skolevæsen 24. september 2002 08:00

SÆBY: Politikerne er uenige om, hvorvidt oplandet skal have et områdekontor eller ej, og resultatet kan blive ét stort kontor i Sæby. På et områdekontor sidder blandt andet en psykolog, socialrådgiver, sundhedsplejerske og læge. Der er kontorer i Dybvad, Østervrå og Sæby, og meningen er, at gøre det nemt for børn, unge eller forældre at lægge vejen forbi, hvis der er problemer af en eller anden art. Sæby Kommune vil altså gerne være tæt på problemerne. Men nu er der fare for, at dele af den oprindelige idé ryger i vasken. I hvert fald er der ikke politisk vilje til at udvide områdekontoret i Østervrå, hvor de otte ansatte har alt for lidt plads. Derfor foreslår et flertal i børne- og kulturudvalget at samle Dybvad og Østervrå ét sted - nemlig på den gamle Thorshøj skole. I budgettet for næste år er der således afsat en million kroner til at friske op på skolen, men her siger Liste T stop. - En million kroner er slet ikke nok til at skabe optimale forhold på hverken områdekontoret i Østervrå eller Thorshøj Skole. Når der ikke bliver områdekontor i Dybvad eller Østervrå, forsvinder det oprindelige formål med at være tæt på børnene - og så kan vi lige så godt samle det hele i Sæby, siger Tommy Thomsen (T). Meningen er så, at personalet bruger Sæby som base, men er ellers klar til at arbejde i marken, når der er brug for det. Dårlig bemanding Når en sammenlægning er på tale skyldes det også - udover en driftmæssig besparelse - at områdekontorene lider under en "smal" bemanding i tilfælde af ferie eller sygdom. På den måde er servicen alligevel ikke optimal, og derfor er det bedre med en sammenlægning, lyder argumentet. Formanden for børne- og kulturudvalget, Knud Hjørnholm (S) vil arbejde for, at der i det mindste bliver et områdekontor i oplandet, men adressen behøver dog ikke at være Thorshøj Skole. - Nu skal sagen først behandles i fagudvalgene, og så må vi se, hvad resultatet bliver. Men der er ganske rigtigt lagt op, at der skal være et fælles områdekontor i Thorshøj, siger Knud Hjørnholm, der er enig med Tommy Thomsen i, at en million kroner ikke rækker ret langt i forbindelse med en renovering af Thorshøj Skole. Som borger i Østervrå har Knud Hjørnholm kendskab til, at flere af de ældste elever på Torslev Centralskole bruger områdekontoret, hvis der er problemer - netop fordi kontoret ligger tæt ved skolen. Knud Hjørnholm konstaterer, at mange af disse spontane henvendelser til personalet er i fare for at forsvinde, hvis kontoret flytter til Thorshøj. - Hvis områdekontorene i Dybvad og Østervrå flytter, bliver der tale om et fagligt tilbageskridt. I den nærmeste tid må vi se på, hvordan vi når frem til de bedste forhold, siger Knud Hjørnholm.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...