Lokalpolitik

Problemsager for regeringen frem mod næste valg:

Økonomien Krisen er den altoverskyggende udfordring for regeringen. Underskuddet på statsbudgettet er på cirka 100 milliarder både sidste år og i år. Det presser ikke bare budgettet nu, men også den langsigtede holdbarhed. Indtil nu har regeringen haft held til at beholde befolkningens tillid til, at den gør det rette, men det traditionelle borgerlige patent på økonomisk ansvarlighed er under pres. Lars Løkke Rasmussen og Lene Espersen har i første omgang bebudet kommunal nulvækst fra 2011. Der er dog stadigvæk ikke noget samlet bud på, hvordan økonomien skal hænge sammen på lang sigt. Velfærd Bagsiden af den økonomiske ansvarlighed er, at nulvækst vil presse servicen voldsomt. Godt nok siger regeringen, at der er plads til bedre service for de samme penge, hvis kommunerne er mere effektive, men det teoretiske serviceløft har tidligere vist sig mere end svært at realisere, så borgerne rent faktisk mærker det. Den borgernære service er altid et væsentligt tema i valgkampene, og her er regeringen under pres. Landbrugets gældsfælde Det danske landbrug har i de gode tider med stigende jordpriser købt ind for lånte penge. Nu er jordpriserne faldet med 30 procent, og der er ikke længere sikkerhed for alle de lånte 350 milliarder kroner i sektoren. Det er en tikkende bombe, som kan trække banker med i faldet, og uanset hvad regeringen gør, så bliver det en møgsag. Sygehuse og sundhed En af de store vindersager for de borgerlige i 2001, hvor ventelisterne var alenlange. Det er de stadig mange steder, og når hospitaler flere steder bliver tvunget til at fyre folk på grund af dårlig økonomi, så får regeringen et forklaringsproblem. Ikke bare i forhold til løfterne om bedre behandling, men også i forhold til kommunalreformen. Dansk Folkeparti Støttepartiet har vist sig ualmindeligt loyalt og stabilt, men det er en borgerlig akilleshæl, at regeringen bygger på stemmer fra et populistisk parti, der har en vælgerbase, som vil forandre så lidt som muligt. Selvom Claus Hjort på et tidspunkt har talt om, at der er et værdifællesskab, så passer det ikke de borgerlige vælgere - slet ikke De Konservative. Forskellene bliver særligt tydelige, når Kim Christiansen kalder det for "dumt" at få børn med en muslim, og Jesper Langballe påstår, at muslimske mænd dræber deres egne børn eller kigger væk, når onklerne voldtager dem. Nedslidning Regeringen har siddet i mere end otte år, og selvom der er nye folk på formandsposterne i både Venstre og De Konservative, så er det kendte ansigter. Efter så lang tid ved magten er der ikke flere undskyldninger, når noget er galt.

Forsiden