Frederikshavn

Proces og viden

FREDERIKSHAVN:Det er prioriteret højt at de berørte institutioner, SFO’er og klubber får indblik i hvordan forvaltningsrevisionen skal foregå og hvad der kommer ud af processen. Det stiller krav til information og det er man klar til at løfte. er vil være behov for løbende information til og kommunikation med medarbejdere, forældrebestyrelser og MED-organisation - det gælder både i nuet, i processen og når det endelige resultatet foreligger. Desuden etableres der en kommunal følgegruppe, som den eksterne partner kan trække på undervejs i arbejdet med den udvidede forvaltningsrevision. Følgegruppens opgave bliver primært at agere sparring for den eksterne samarbejdspartner. Følgegruppen består af en eller flere afdelingschefer (institution, skole, ungdom, administration), forvaltningsmedarbejdere sekretariat, økonomiteam, konsulent samt leder- og medarbejderrepræsentanter fra de decentrale enheder. -cc