procesrettet feedback

Gruppen af børn, der fik procesrettet feedback: Synes i betydelig højere grad at de har løst en opgave godt, og at de er dygtige, selvom den ikke er løst helt rigtigt. De er mere glade. De er mere udholdende og konstruktive, når de står overfor nye opgaver. Synes i mindre grad at børn, der laver fejl er dårlige børn. De børn, der har fået produktrettet feedback scorer ikke lige så højt, men ligger tættere på den procesrettede end den personrettede feedback.