Aalborg

Processen

Politiskolen optager tre gange årligt - i april, august og december. Optaget er på 300. I øjeblikket vurderes det om august-indtaget skal opnormeres. Gennemsnitsalderen er 25,9 år hos de 96 nye, der begynder i dag. 27,1 procent - eller 26 - er kvinder. Fra sommeren 2001 har nye betjente kunnet gøre brug af tilbud om praktisk uddannelse i politikredse uden for Storkøbenhavn. Det har 130 svarende til 15 procent benyttet sig af hidtil. Forskolen i Aalborg tilbyder et 20 ugers kursus i at styrke såvel boglige som fysiske evner. Tredje hold på 16 er i gang og færdig til sommer. Af første hold gennemførte 10. Otte gik til skriftlig prøve, syv bestod. Tre, muligvis fire er optaget. Fra andet hold på 13 gennemførte 10, otte gik til skriftlig prøve og syv bestod. De er nu undervejs i systemet.