EMNER

Prodi frifinder Kommissionen i EU-skandale

STRASBOURG:EU-Kommissionens formand, Romano Prodi, og fremtrædende medlemmer af Europa-Parlamentet søgte i går at lægge låg på den politiske skandale om EU's statistiske kontor, Eurostat. I en tale til Europa-Parlamentets partiledere i Strasbourg frikendte Prodi pure sine kommissærer for medansvar for skandalen, mens blandt andre formanden for parlamentets store konservative parti, tyskeren Hans-Gert Pöttering, opfordrede parlamentet til at indstille jagten på især økonomikommissær Pedro Solbes. Især parlamentets liberale gruppe har krævet, at Solbes, der har ansvaret for Eurostat, påtager sig det politiske ansvar for affæren og træder tilbage. Romano Prodi afviser imidlertid, at nogen kommissær kan gøres ansvarlig for de omfattende uregelmæssigheder og den mulige svindel i Eurostat i Luxembourg. - Ud fra de kendsgerninger, jeg har opridset, og efter omhyggelig omtanke og under skyldig hensyntagen til emnet, mener jeg ikke, at der er grund til at bede nogen kommissær påtage sig det politiske ansvar og træde tilbage, sagde Romano Prodi i sin tale under et lukket møde med partilederne og medlemmerne af parlamentets magtfulde budgetkontroludvalg. Kommissionsformanden udpeger den nu suspenderede generaldirektør for Eurostat, franskmanden Yves Franchet, som skurken bag skandalen. Franchet holdt ifølge Romano Prodi sin chef, Pedro Solbes, i uvidenhed om de store beløb, Franchet havde gemt på bankkonti i private firmaer, skjult for EU's interne revisorer. - Han (Solbes, red.) blev ikke ordentligt informeret af Eurostats generaldirektør. Jeg vil endda gå endnu længere. Beviserne taget i betragtning er "misinformation" ikke for stærkt et ord, og han havde baseret sit forhold til Eurostat på den tillid han havde til dets generaldirektør, sagde Prodi i sin tale. Prodi forsikrede, at arbejdsgangen i Kommissionen nu vil blive gennemgået med tættekam og reformeret, så alvorlige svigt i kommunikationen mellem direktører og kommissærer ikke vil ske igen. Prodis løfte om en tilbundsgående reform kom som kaldet for Hans-Gert Pöttering, der oplyste, at han torsdag morgen havde informeret Prodi telefonisk om, at de konservative ønsker en reform. - Vi ønsker, at Prodi i dag annoncerer, at der gennemføres en virkelig reform af Kommissionen, sagde Pöttering umiddelbart før mødet med Prodi begyndte. I modsætning til den liberale gruppe afviste Pöttering at der bør rulle hoveder i Kommissionen. Den socialistiske gruppe var heller ikke indstillet på at fælde kommissærer forud for torsdagens møde, og det var en udbredt forventning blandt medlemmerne af Europa-Parlamentet, at det kan tage måneder, før Eurostat-sagen bliver afsluttet. EU-Kommissionens interne revisorer ventes at afslutte deres undersøgelser i slutningen af oktober, og Hans-Gert Pöttering ville ikke på forhånd afvise, at det til den tid kan blive relevant at placere et politisk ansvar hos Pedro Solbes eller andre kommissærer. /ritzau/