Produktionen af Premiere Is flytter snart til Thisted

THISTED:Premier Is, der blev grundlagt 1927, er den ældste isvirksomhed i Danmark. De seneste 13 år har virksomheden været ejet af den schweiziske fødevarekoncern Nestlé, som nu har besluttet at sælge Premiere Is til Erhvervsinvest, som allerede i fjor erhvervede Polar Is, der produceres på Mejerigaarden i Thisted. Det er Mejerigaarden A/S, der for en pris på 23 mio. kr. overtager Premier Is Danmark A/S 100 pct. De overtagne aktiver er opgjort til 70 mio. kr. Købet finansieres ved en kapitaltilførsel på 33,5 mio. kr., hvoraf Erhvervsinvests andel udgør 30 mio. kr. Erhvervsinvests samlede investering i Mejerigaarden udgør herefter 106 mio. kr., svarende til 14,48 pct. af det samlede kapitaltilsagn, fremgår det af Erhvervsinvests hjemmeside. Mejerigaardens ejerkreds udgøres af Mejerigaarden Investment A/S, 89 pct., K.M.J. Thisted ApS, 6 pct., bestyrelsesmedlemmer 3 pct. og medarbejdere 2 pct. Ud over at overtage Premier Is's brands er der indgået en femårig aftale om, at Mejerigaarden kan anvende Nestlés strategiske brands i en licens- og produktionsaftale. Det omfatter salg af Nestlés brands med licensafgift og ret til at producere disse produkter på Mejerigaarden. Erhvervsinvest ønsker med købet at styrke sin position på det danske ismarked og samtidig at optimere udnyttelsen af produktionsapparatet i Thisted, fortæller direktør Kai Jessen fra Polar Is: - Vi har ledig kapacitet på de otte produktionslinjer, vi har her i Thisted. Hvordan og hvorledes det skal foregå, ved vi endnu ikke, men det ligger fast, at til efteråret begynder vi at flytte produktionen af Premier Is til Thisted fra de forskellige Nestlé-fabrikker rundt omkring i verden, hvor den hidtil er foregået. På Mejerigaarden har man umiddelbart mulighed for at gå fra étholdsskift til toholdsskift og fra toholdsskift til treholdsskift for at udnytte maskinerne bedre, forklarer Kai Jessen, der ikke tør sætte tal på, hvor mange flere medarbejdere man skal bruge i Thisted. Men der bliver tale om en del, siger han. Mejerigaarden beskæftiger i dag 140 personer, hvoraf de 90 arbejder i Thisted - resten på Polar Is-depoterne rundt omkring i landet. Når hele produktionen er samlet i Thisted i god tid til sæsonen 2010, bliver der tale om en samlet produktion på 26 mio. liter is til Polar Is og Premiere Is, fortæller Kai Jessen, der af konkurrencehensyn ikke ønsker at oplyse nærmere om hverken produktions- eller omsætningstal: - Det er oplysninger, vi i isbranchen holder tæt ind til kroppen, siger han. Til gengæld supplerer de to ismærker hinanden godt, da Polar Is især sælger via supermarkeder, mens Premier Is især sælger via kiosker. Derudover er der en vis geografisk fordeling, idet Premier Is er stærkest i Syd- og Sønderjylland samt på Fyn, mens Polar Is er stærkest i Nord- og Vestjylland. Premier Is's administration, marketing og salg, der omfatter 25 personer, er i øjeblikket en del af Nestlés hovedsæde i København, men vil senest ved udgangen af oktober blive skilt ud og flytte til en anden adresse på Sjælland. Derudover beskæftiger Premier Is 31 medarbejdere i distributionen.