Ungdomsuddannelser

Produktionsskoler i knibe

Regeringen vil straffe kommuner for at sende elever på produktionskole - frygt for lukninger

NORDJYLLAND:Regeringen tilskynder de små kommuner til at lukke deres produktionsskoler, og taberne bliver de svageste unge. Det frygter det nordjyske folketingsmedlem Bjarne Laustsen (S). Socialdemokratiet, de radikale, SF og Kristendemokraterne vil i dag stemme imod et finanslovsforslag, som stærkt forøger de kommunale udgifter til produktionsskolerne. Fremover skal kommunerne betale en afgift til staten på 29.000 kr. pr. elev under 18 år og 50.000 kr. pr elev over 18 år. Samtidig forsvinder en fradragsmulighed på budgettet. Hidtil har hver kommune, der sender elever til en produktionsskole skullet yde et grundtilskud på 400.000 kr. til skolen. For kommuner, der selv har drevet produktionsskole har beløbet været fradragsberettiget ved beregning af bloktilskud. - Når det forsvinder, giver det kommunerne et økonomisk incitament til at fjerne grundtilskuddet med fare for skolelukninger til følge. Usær de små produktionsskoler i yderområderne kommer i fare, til stor skade for de unge, der ikke har i forvejen har få valgmuligheder, sige Bjarne Laustsen. Forstander på Støvring-Nibe Produktionsskole, Aage Langeland, synes, at produktionsskolerne bliver uretfærdigt ramt. - Politikerne mener, vi har alt for mange elever, men det er blot et symptom på problemer andre steder. Den frie ungdomsuddannelse er lukket, daghøjskolerne er skåret næsten væk, fra nytår holder skolepraktikken op. 70 pct. af vore elever er nogen, der har opgivet en ungdomuddannelse. For få år siden var det 30 pct., påpeger han. Der er 18 produktiossskoler i Nordjylland og Thy. Regeringen skønner, at stramningen giver staten en merindtægt på 145,8 mio. kr. i 2005.