Lokalpolitik

Prøv at lade den kollektive trafik være gratis

Fortsatte forringelser og prisstigninger vil udelukkende give den kollektive trafik endnu flere problemer. Vi kender alt for godt konsekvenserne: Færre passagerer fører til nye økonomiske problemer og nye forringelser og prisstigninger.

Billig god kollektiv trafik trækker virksomheder og arbejdspladser til Nordjylland. Takststigninger og forringelser af rutenettet er en ond cirkel, som må stoppes. I forvejen er brugerbetalingen relativt højere i NT end i andre byer som Aalborg generelt sammenligner sig med. Skal der ske en vending, er der brug for at kickstarte brugen af den kollektive trafik. Generelt skal priserne sættes ned og som en introduktion til den kollektive trafik, skal der gennemføres en måneds gratis kollektiv trafik i Nordjylland. Vi kender erfaringerne med at lave gratisperioder i den kollektive trafik. Muligheden for i en måned at køre gratis med tog fra Odense til Svendborg har ført til en permanent stigning i passagertallet på 25 procent. Dermed er den million, forsøget kostede, blevet tjent ind af DSB på tre måneder. Enhedslisten i Nordjylland foreslår nu, at der følges op på dette forsøg i Nordjylland. Konkret foreslår vi rådmand Henrik Thomsen i Aalborg til at tage initiativ til at sikre gratis buskørsel i Aalborg i en måned og amtsborgmester Orla Hav til at tage kontakt til DSB med henblik på at gennemføre et gratis DSB-forsøg i Nordjylland. Alternativt kunne man begrænse forsøget til Hobro-Hjørring-strækningen eller det område, der i dag dækkes af Nærbanen. Det er vigtigt, at alle får muligheden for at afprøve om den kollektive trafik ikke godt kan bruges. Det vil give flere passagerer og dermed også på længere sigt flere indtægter, som kunne bruges til at forbedre den kollektive trafik generelt i Nordjylland og ikke mindst gøre den billigere. Erfaringerne fra Odense-Svendborg tyder også på, at gratis kollektiv trafik er medvirkende til at begrænse biltrafikken, hvilket kan reducere ressourceforbrug og forurening, medvirke til at skabe en mere attraktiv bymidte i Aalborg. Endelig kan forsøget sætte positivt fokus på den kollektive trafik i Nordjylland og skabe et øget passagergrundlag, som vil stille Nordjylland stærkere i konkurrencen om at få flere og nye arbejdspladser til regionen og videre til at lægge pres på at få en statslig finansiering af en udvidelse af nærbanen til Hobro-Hjørring strækningen og hermed skabe et fornuftigt alternativ til at etablere en tredje Limfjordsforbindelse. Om finansieringen i til kickstarten skal ske ved optagelse af lån eller ved prioritering på budgettet er ikke afgørende. Det vigtigste er at få vendt den onde cirkel til en god til gavn for hele Nordjylland på sigt.