Prøv et handicap på C.W. Obels Plads

Aalborg første stop på lang tur

AALBORG: Aalborg er første stop på turen, når en såkaldt handicapkonvoj i dag indleder en turné til 15 større danske byer. I tidsrummet 15-18 bliver der på C.W. Obels Plads budt på musik, teater, kørestolsdans, idræt og taler, alt sammen med handicap som omdrejningspunkt. Målet er at styrke forståelsen mellem handicappede og ikke-handicappede og at afmystificere det at have et handicap. Blandt mulighederne på C.W. Obels Plads er, at ikke-handicappede kan "prøve et handicap" - en lille smagsprøve på, hvad det vil sige at have et handicap og at skulle støtte sig til hjælpemidler for at kunne klare sig. Den del af konvojen arrangeres af De Samvirkende Invalideorganisationers Ungdom. På programmet i Aalborg er blandt andet også musik ved Lilleskolen for Voksne samt Kajakkerne fra værestedet Perlen, otte medlemmer af Parkinsonforeningen, der danser lanciers, og en tale af amtsborgmester Orla Hav. Buskaravanen er den største begivenhed i den danske udgave af Det Europæiske Handicapår 2003. Ud over handicapårets bus består karavanen af en bus, der er indrettet med arbejdspladser for mennesker med handicap. Desuden cykler en gruppe blinde tandemcyklister fra Dansk Handicap Idræts-Forbund med rundt på samme rute som buskaravanen. -nok