Socialforsorg

Prøve, praktik eller gratis arbejdskraft

Virksomheden Skagen siger, at de følger reglerne, men SID er ikke enige

SKAGEN:- Det vil være en katastrofe, hvis en mulighed som det her bliver stoppet. Det siger direktør for Virksomheden Skagen, Johnnie Møller Knudsen, i en kommentar til NORDJYSKES artikel i går om Jan Hentze, som blev henvist til ordinært arbejde på Trælasten Skagen, men ikke ville få løn i tre måneder. Johnnie Møller Knudsen kan ikke udtale sig i personsager, og kan derfor ikke kommentere den konkrete sag. Men generelt siger han: -Det er fuldstændigt rigtigt, at vi laver den slags aftaler. Jeg mener også, det er rigtigt at lave dem. Han understreger, at systemet og Virksomheden Skagen er til for at hjælpe folk, og at de tager udgangspunkt i folks behov. Han siger samtidig, at systemet kun kan opstille nogle muligheder. Det er op til den enkelte at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Han mener ikke, at der er noget forkert i, at man udfylder en normal stilling uden at få normal løn. Han forklarer, at arbejdsgiveren og arbejdstageren skal have mulighed for at se hinanden an, derfor er det ikke helt normale vilkår. -Hvis man søger jobbet på normale vilkår, skal man selvfølgelig have normal løn, fastslår han. Johnnie Møller Knudsen påpeger at bistandsklienter ikke bliver sat til at arbejde for 11,50 kroner i timen. Det er derimod det beløb, som de får udbetalt oven i deres kontanthjælp. Han understreger samtidig, at det er et særsyn, at Virksomheden Skagen sender folk ud på virksomheder i tre måneder. I flere tilfælde er det kun fire uger, der er tale om. Johnnie Møller Knudsen anerkender, at individuel jobtræning kun må omfatte arbejde, der ellers ikke vil blive udført som almindeligt lønnet arbejde. Men han mener ikke, at det er det, der er tale om. Han forklarer, at Virksomheden Skagen bruger arbejdsprøvning og arbejdspraktik, når de sender bistandsklienter i aktivering. -Det er helt rundt på gulvet, mener Morten Dahlberg fra SiD i Skagen. Han henholder sig til, at arbejdsprøvning kun er for folk på revalidering, og det er Jan Hentze ikke. Forklaringen med arbejdspraktik holder heller ikke, da det kun er mellem to og fire uger, og Jan Hentze skulle arbejde i tre måneder. Arbejdspraktik er kun for medlemmer af en arbejdsløshedskasse, og de skal have en ydelse, som svarer til dagpenge, mens de arbejder. Jan Hentze er ganske vist medlem af Den Kristelige Arbejdsløshedskasse, men han er ikke dagpengeberettiget, og han blev ikke tilbudt andet end 11,50 kroner i timen oven i kontanthjælpen.