Lokalpolitik

Prøveballon om kommunens el-salg hurtigt skudt ned

FREDERIKSHAVN:Alle planer om at sælge det kommunale el-selskab er skrinlagt. Det fastslår borgmester Erik Sørensen, der selv satte gang i diskussionen om et eventuelt salg med "en politisk prøveballon" for en uges tid siden. Prøveballonen blev skudt ned på mandagens møde i økonomiudvalget, hvor fordele og ulemper blev debatteret. - Stemningen var, at et salg ikke kommer på den politiske dagsorden i overskuelig fremtid, siger Erik Sørensen, der er glad for at der nu er skabt klarhed over sagen. - Vi trængte til en afklaring og den har vi fået, så der nu er ro og stabilitet fremover, siger Erik Sørensen. Teknisk direktør Michael Jentsch udarbejder nu et notat til byrådet om de faktiske forhold vedrørende de kommunale el-selskaber.