EMNER

Prøveløsladelser for tilfældige

Siden april sidste år er 87 personer blevet løsladt efter regeringens noget-for-noget princip i fængslerne. Omkring dobbelt så mange har fået afslag på deres ansøgninger. Men systemet er for uigennemsigtigt, og det er for tilfældigt, hvem der kommer tidligt ud, mener fængselsinspektør for Statsfængslet i Jyderup Hans Jørgen Engbo.

Efter de nye regler kan indsatte søge om prøveløsladelse efter halv tid, hvis de gør en særlig indsats, som for eksempel tager en uddannelse, går på alkohol- eller narkoafvænning eller på anden måde forsøger at forbedre sig. Reglerne gælder også for de indsatte, der har specielt gode personlige forhold, som for eksempel en familie og et job at vende tilbage til. For begge grupper gælder det, at prøveløsladelsen ikke må krænke retsfølelsen. Og netop det krav gør det umuligt at gennemskue ordningen, siger Hans Jørgen Engbo. - Vi skal høre politiet og anklagemyndigheden, inden der træffes afgørelse i de forskellige sager. Og det er mig bekendt ikke sket i en eneste sag, at politiet ikke har fået medhold, hvis de har protesteret mod løsladelse under hensyn til retsfølelsen. Indtil nu ligner det en ren og skær vetoret fra politiets side, siger Hans Jørgen Engbo. Problemet er, ifølge fængselsinspektøren, at det forekommer tilfældigt, hvornår retsfølelsen spænder ben, og hvornår den ikke gør. - Der er forskellige holdninger hos de forskellige personer, som har svaret på politiets vegne. Og det er der ikke noget at sige til. For hvor går man hen for at slå op, hvad retsfølelsen siger, spørger Hans Jørgen Engbo. Målet var, at ordningen med tidligere prøveløsladelse skulle frigive 35 fuldtids fængselspladser om året. Efter de første 10 måneder er der frigivet omkring 25 pladser, oplyser kriminalforsorgen, der skal evaluere ordningen i løbet af året. /ritzau/