Prøveperiode med alkoholfri vin til altergangsgudstjenester

Sidste søndag i hver måned skænkes der alkoholfri vin i kirken.

BRØNDERSLEV: Selv om præsterne ved Brønderslevs kirker har forskellige holdninger, er de enedes om at indføre en prøveperiode med alkoholfri vin ved visse gudstjenster. Fremover vil der blive skænket alkoholfri vin den sidste søndag i hver måned. Prøveperioden kører resten af året. Sognepræst Jens Fjendbo Jensen deltog på grund af ferie ikke i menighedsrådsmødet 14. januar, hvor spørgsmålet var til debat på opfordring fra Asger Deth Jensen. - En god debat er altid på sin plads, og på mødet blev præsterne opfordret til at anvende samme praksis, således at brugen er uafhængig af medvirkende præst ved gudstjenesten, siger Jens Fjendbo Jensen. - Jeg mener selvfølgelig også, at der er et stort hensyn at tage til eksempelvis mennesker på antabus og til børn. Også jeg finder det på sin plads at anvende vin, fortyndet med vand, eller druesaft ved børnegudstjenester. - Og selvfølgelig skal der findes en løsning, hvis blot ét menneske i menigheden tilkendegiver at have et problem med vin med alkohol. - Men jeg har aldrig i mine 28 år som præst haft henvendelse herom. Tværtimod ønske om fortsat brug af vin med alkohol, og jeg håber inderligt, at kirkens 2000-årige tradition kan fortsætte uændret fremover for ikke at svække den markante forkyndelse, der ligger i nadveren og den nøje sammenhæng, der er mellem teologi og nadverpraksis, udtaler Jens Fjendbo Jensen.. Han mener, at vinen understreger nadverens budskab. - Som vandet ved dåben har sin betydning, har vinen (og brødet) ved nadveren det også. Vinen forkynder Jesu døds betydning. I modsætning til alkoholfri vin er vin med alkohol levende, siger Jens Fjendbo Jensen. Han henviser til Holger Lissners bog "Du fylder mig med glæde". I vers fire i salmen "Du vidste det var sidste gang", hedder det: Som druen vokser for at dø og finder liv som vin, således gav du os dit liv og tog vor død som din. Jens Fjendbo Jensen siger videre: - Druen vokser, bliver presset, knust og bliver til levende vin. En enkel og klar Kristus-forkyndelse: Jesu død bringer liv, og i nadveren får vi del i hans liv og opstandelse. - Også i Det gamle Testamente er vin symbol på glæde. Jesu første under var et vinunder (brylluppet i Kana, Johs. 2), så nadvervinen forkynder meningen med Jesu liv og gerning: glæde og liv, frihed og frelse, at gøre det døde i livet levende, vand til vin. Jens Fjendbo Jensen har et længere indlæg om vin ved nadveren i kirkebladet, der kommer i den kommende uge.