Gymnasiale uddannelser

Prøver bør afspejle undervisningsform

København, mandag /ritzau/ Regeringens mål med en kommende gymnasiereform er, at undervisningen skal tilrettelægges, så den bliver mere studieaktiverende, og sådan at elevernes studiekompetence bliver styrket. Det siger undervisningsminister Ulla Tørnæs (V). - Hvis vi indfører mere projektundervisning, vil det være naturligt, at man også kan komme til eksamen i projekter, idet prøver og eksamensform skal afspejle undervisningsform, men mere overordnet mener jeg, det er vigtigt med centralt fastsatte prøver og individuel bedømmelse, pointerer Ulla Tørnæs. Mandag indkasserede hun bifald fra Gymnasieelevernes Landsorganisation (GLO) for sine meldinger om at ændre på eksamensformerne, hvorimod et par af de politiske kolleger i Folketingets uddannelsesudvalg dryssede malurt i bægeret. - De nuværende mundtlige eksamensformer minder mest af alt om en stor lodtrækning. Hvis man er heldig, trækker man et emne, man tilfældigvis interesserer sig for, og sagtens kan tale 25-30 minutter om. Omvendt kan man risikere at trække et emne, man ikke er særlig interesseret i og dermed ende med en dårlig karakter, som er misvisende i forhold til helheden, siger landsformand for Gymnasieelevernes Landsorganisation Morten E.G. Jørgensen. Han mener, at en eksamenskarakter skal være udtryk for en helhedsvurdering, og at der er brug for nye eksamensformer, der afdækker mere brede kompetencer. Dansk Folkepartis uddannelsesordfører, Louise Frevert, kritiserer undervisningsminister Ulla Tørnæs for at føre diskussionen om fremtidens gymnasium i medierne frem for i første omgang at drøfte spørgsmålene med medlemmerne af Folketingets uddannelsesudvalg. - Hver gang ministeren kommer med et udspil, sker det i medierne i stedet for at samle ordførerne. Dermed bliver diskussionen ved med at være utrolig hypotetisk. Men hvis vi skal have et nyt gymnasium, bliver man nødt til at tænke i helheder og både drøfte indhold og struktur, siger Louise Frevert. Eksamen i projektarbejde appellerer heller ikke til De Konservative. - Samarbejde og projektarbejde er udmærket i det daglige, men de afsluttende eksamener på gymnasiet bør være individuelle, siger den konservative uddannelsesordfører Helle Sjelle. /ritzau/