Børnepasning

Prøver igen at få fingre i ’05-overskud

Udvalg ser på seks ønsker om at få del i en række af byrådet indefrosne virksomhedsoverskud fra 2005

DRONNINGLUND:Kun en uge efter, at Dronninglund Byråd sagde nej til et tilsvarende ønske fra teknik- og miljøudvalget, skal børne- og kulturudvalget nu forholde sig til hele seks ansøgninger om at få del i en række kommunale virksomhedsoverskud, som byrådet tidligere i år besluttede at indefryse i 2006. Det økonomisk mest ”tunge” af de nævnte seks ønsker er fritidshjemmet Pyramiden i Dronninglund kommet med. Det er en ansøgning om at kunne plukke 201.000 kr. fra det i fritidshjemmet opsparede overskud til blandt andet at kunne købe en ny, ni-personers minibus, som børne- og kulturudvalget i februar - inden byrådets beslutning om at indefryse 2005-overskuddene - sagde god for, at Pyramiden købte for derved at udvide den pædagogiske tilbudspakke i fritidshjemmet. Dernæst følger børnehuset Rusen i Asaa, der gerne vil have 139.356 opsparede overskudskroner til at betale for en række planlagte anskaffelser og etableringer, som allerede er gennemført. Allerede brugte penge er også, hvad den aldersintegrerede institution Møllegården i Hjallerup og Asaa Skolebibliotek søger om. Det er henholdsvis 89.727,80 kr. til en planlagt toiletrenovering og 7683 kr. til et allerede indkøbt klassesæt af danske ordbøger. Derudover vil Asaa Børnehave gerne have 37.045 overskudskroner til at realisere en længe planlagt ombygning i indeværende år, mens den aldersintegrerede institution Springeren i Hjallerup søger om at plukke 109.000 i dens opsparede overskud for ”overhovedet at kunne få økonomien til at hænge sammen i 2006”. Dermed skal børne- og kulturudvalget forholde sig til ansøgninger om at plukke i de indefrosne 2005-overskud for tilsammen godt 584.000 kr., hvilket er over 84.000 kr. mere, end teknik- og miljøudvalget ønskede at gøre på sidste uges byrådsmøde for derved at afbøde de økonomiske konsekvenser, som den lange og dyre vinter har haft i forhold til sidstnævnte udvalgs vintervedligeholdsbudget. Den kommunale direktion har da også over for børne- og kulturudvalget påpeget, at ansøgningerne ikke kan anbefales godkendt af udvalget, og det sker med henvisning til byrådsbeslutningen fra 11. april om at indefryse de kommune virksomhedsoverskud fra 2005 i indeværende år.