Prof'er må betale

Professionel idræt i Thy skal betale leje til markedspris for brug af kommunale idrætsanlæg.

Når en kommune anlægger og driver idrætsanlæg, er det først og fremmest et tilbud til såkaldt "folkeoplysende foreninger". I praksis betyder det, at professionelle klubber skal betale en korrekt markedsmæssig leje, når de benytter den slags anlæg. Det vil sige, at TFC Elite A/S skal betale for at bruge det kommunale idrætsanlæg på Lerpytter. Thisted byråd tager på aftenens møde stilling til spørgsmålet på baggrund af en enstemmig indstilling fra økonomiudvalget. Heraf fremgår, at TCF Elite A/S og kommunen indgår en kontrakt, hvorefter TFC betaler i alt 232.265 kroner i leje for brug af banerne på Lerpytter, at forhold vedrørende kontrakten henhører under kommunens erhvervs- og udviklingsafdeling samt at betaling for vedligeholdelse af anlægges tilføres miljø- og teknikforvaltningen til gennemførelse af planen for vedligeholdelse af anlægget. Retningslinjerne for beregning af lejebeløbets størrelse er fastsat af konkurrencestyrelsen på baggrund af en debat om, hvorvidt kommunerne må støtte deres sportsklubber - og med hvor store beløb. Læs hele artiklen i Thisted Dagblad tirsdag