Professor efterlyser uddannelser for ikke boglige

En tømrer bør f.eks kunne uddannes sig på tre niveauer, alt efter evner, foreslår professor Niels Egelund.

NORDJYLLAND:Det er en misforståelse, at tvinge alle unge ind i en boglig uddannelse. Det mener professor Niels Egelund fra Danmarks Pædagogiske Universitet, der ikke er overrasket over tallene fra Social- og Sundhedsskolen i Hammer Bakker, hvor en trediedel af eleverne har læse- og skrivevanskeligheder. - Med det store antal børn der forlader folkeskolen, uden at kunne læse og skrive, så vil mange flere uddannelser i de kommende år blive nødt til at oprette læse- og skrivekurser, som det sker på Skolen i Hammer Bakker, siger Niels Egelund, der bl.a. opfordrer til at man styrker fagligheden hos de lærere der underviser børnene i folkeskolen. Samtidig mener han, at man nøje bør overveje de uddannelsestilbud man i dag giver de unge. - Hvor de tidligere kunne komme i mesterlære, så er der i dag ingen uddannelser, hvor de unge slipper for boglige krav, og det er forkert, siger Niels Egelund. - Hvis en ung mand vil være tømrer, så er det første han får i hovedet på teknisk skole et skema, hvor der står "dansk" og "matematik". - Han bliver mødt med alt det, som han hadede i skolen og ikke var god til og det kan få mange til helt at droppe den uddannelse, de ellers drømmer om. A, B og C-uddannelser Niels Egelund foreslår, at man i stedet etablerer A, B og C-uddannelser indenfor et fag, således at A-tømreren mestrer en lang række kompetencer og f.eks betjener en computer, hvor han kan udregne og dimensionere. B-tømreren er mindre boglig og C-tømreruddannelsen er for ham, der er god til at slå søm i og kæle for sit håndværk. - Nogle mener, at det er diskriminerende, men det er noget sludder, siger Niels Egelund. - Det er den eneste måde, at skabe plads til alle, uanset evner og indenfor mange andre fag er der også en form for hieraki, som ingen vil finde på at kalde diskriminerende. Over en mill. læsesvage voksne En OECD-rapport fra 2000 skønner at 1-2 millioner voksne danskere mngler den nødvendige kompetance til at tage en faglig uddannelse. Blandt gruppen af ufaglærte er det 75 procent der ikke kan honorere de læse- og skrivekrav der skal til, for at tage en uddannelse. - Det er klart, at jo længere vi kommer ned i det sociale og uddannelsesmæssige hieraki, jo større er problemet, siger Niels Egelund, Han skønner, at der blandt jura- og medicinstuderende er 1procent der er ordblinde og derfor får lidt problemer. Ved de mellemlangde uddannelser, til bl.a. sygeplejerske, pædagog og lærer er der et større antal med boglige problemer og ved de korte uddannelser, som f.eks. på social- og sundhedsskolerne, vil der være en meget stor procentdel der ikke kan læse og skrive. - Når vi ved at 17 procent af folkeskolens afgangselever har problemer med at læse og skrive, så kan det ikke undre mig at 33procent af eleverne på Skolen i Hammer Bakker har problemer. - Det vil jo typisk være de bogligt mest svage, der søger de kortere uddannelser, siger Niels Egelund, der forudser store problemer på mange videregående uddannelser, hvis man ikke styrker indsatsen i folkeskolen.