Aalborg

Professor i blodpropper

Steen dalby Kristensen

Steen dalby Kristensen

UDNÆVNT:Forskningsoverlæge, dr.med., Steen Dalby Kristensen (55) er per 1. oktober tiltrådt som klinisk professor i iskæmisk hjertessygdom på Aarhus Universitet. Han har haft ansættelser ved blandt andet Aalborg Sygehus, Århus Amtssygehus, Århus Kommunehospital og Viborg sygehus.