Professor: Limfjords- beslutning er ulovlig

Alvorlige fejl og mangler i VVM-redegørelsen om den tredje Limfjordsforbindelse gør, at hele beslutningen om linjeføring er ulovlig og bør gå om.

Det mener Petter Næss, der er professor i byplanlægning på Aalborg Universitet. I et notat, som professoren netop har udarbejdet på opfordring fra Enhedslisten i Nordjylland, bakker han op om partiets klage over amtets sagsbehandling til Naturklagenævnet. Da amtet tidligt i forløbet indkaldte forslag fra borgerne, foreslog Enhedslisten en såkaldt bæredygtig trafikløsning, hvor kollektiv trafik fik en større rolle, og hvor der derfor blev ikke var behov for nogen ny Limfjordsforbindelse. Reglerne siger, at alle sådanne forslag "skal behandles mere eller mindre indgående". Amtet afviste Enhedslistens model med henvisning til, at den ikke vil løse kapacitetsproblemet for den fjordkrydsende trafik. - Men, siger Petter Næss, amtets konklusion bygger på en forudsætning om, at væksten i trafikken bliver den samme, uanset om man laver en ny forbindelse eller ej. Dét strider imod al teori og alle erfaringer. Og dermed forsvinder hele fundamentet for amtets konklusion. Petter Næss finder, at VVM-redegørelsen også er behæftet med en række andre alvorlige faglige fejl og mangler. - Efter min vurdering bør Naturklagenævnet derfor pålægge Nordjyllands Amt at lave en ny VVM-redegørelse og derefter gennemføre den offentlige debat helt forfra, siger Petter Næss. Ifølge specialkonsulent Lise Marie Buhl i Naturklagenævnet er det sket, at nævnet har pålagt et amt at begynde helt forfra med en VVM-redegørelse. Men en VVM-redegørelse kan godt have mangler, uden at den pr. automatik erklæres ugyldig. Nævnet beder nu amtet kommentere Enhedslistens klage. Projektleder Svend Tøfting, Nordjyllands Amt, siger, at amtet føler sig på sikker grund: - VVM-redegørelsens hovedformål er at fastlægge arealreservationer og ikke at vurdere behovet for en tredje Limfjordsforbindelse, siger han.