EMNER

Professor: Minister kan ikke blande sig i postsag

Politikere kan ikke redde 300 job i Aalborg

AALBORG:Trafikminister Flemming Hansen (K) vil bevæge sig på kanten af et lovbrud, hvis han på nogen måde blander sig i beslutningen i Post Danmarks bestyrelse om at lukke Nordjyllands Postcenter i Aalborg. Det fastslår professor, dr. jur. Erik Werlauff fra Aalborg Universitet, der gennem mange år har fulgt omdannelsen af statslige foretagender til private selskaber. - Det fremgår klart af de love, der har gjort post-etaten til først en selvstændig offentlig virksomhed og siden et aktieselskab, at bestyrelsen selv træffer de driftsmæssige instrukser. Og bestyrelsen kan ikke modtage instrukser fra trafikministeren, siger Erik Werlauff. Men staten er jo fortsat eneaktionær og dermed ejer af aktieselskabet? - I det private kan et holdingselskab omgøre en beslutning, truffet i et underlagt selskab. Men i forbindelse med de statsdrevne virksomheder er konstruktionen udtrykkeligt lavet sådan, at ejeren ikke kan blande sig i driften. Bestyrelsen har fået i opdrag at drive Post Danmark på en økonomisk forsvarlig måde. Så længe det sker, er der intet, man kan gøre fra politisk side. Staten kunne vel skifte bestyrelsen ud? - Har man en bestyrelse, som disponerer økonomisk uklogt, kunne det være udgangen. Men hvis man gjorde det alene på grund af utilfredshed med en konkret disposition, ville man være på kanten af et lovbrud, fordi bestyrelsen jo sådan set kun gør, hvad der er dens opgave. De politikere, der nu siger, at de intet kan gøre i forhold til beslutningen om at lukke postcentret i Aalborg, har derfor ret. Og de har selv truffet dé beslutninger, der umuliggør det. Bedre for forbrugerne Hvad er fordelen ved at gøre eksempelvis Post Danmark til et privat aktieselskab? - Hele ideen er at gøre driften mere gennemskuelig. Det samme sker på mange andre områder verden over. Tag eksempelvis telefoni: Engang havde JTAS monopol i Jylland på telefoni. I dag er det helt naturligt, at flere selskaber konkurrerer - og det har været en klar fordel for forbrugerne. Hvis et monopolforetagende skulle have håndteret den enorme teknologiske udvikling på telefoniområdet, havde man næppe lige så hurtigt opfanget de nye muligheder - og prisdannelsen havde været mindre gunstig for forbrugerne. Men der går vel til gengæld noget demokratisk fløjten. Nu kan man ikke mere bestemme, at man af for eksempel regionalpolitiske grunde vil bevare et postcenter? - Konstruktionen giver et lille demokratisk underskud - det er sandt. Der glider politikerne indflydelse af hænde. Men samlet set er plusserne mange flere end minusserne, siger Erik Werlauff.