Professor skyder velfærdsreform ned

Der bliver færre penge til undervisning

AALBORG:Den danske regering vil sætte godt seks milliarder kroner af til forskning frem til 2010, men det nytter bare ikke noget, når regeringen samtidig sparer på undervisningen af de studerende. Det mener professor ved Institut for Erhvervsstudier på Aalborg Universitet, Bengt-Åke Lundvall, som halvdelen af året underviser i Kina. - Vi skal spare to procent på undervisningen om året. - Jeg har lige haft undervisning med 150 elever på Aalborg Universitet.Der burde være 30, så der blev plads til debat, spørgsmål og kommentarer. Eleverne får ikke meget ud af det, når de er så mange i en undervisningslektion, siger han. Bengt-Åke Lundvall mener, at Danmark for alvor kommer til at sakke bagud i konkurrencen med de andre lande, fordi de studerende, der kommer ud på arbejdsmarkedet efterfølgende ikke har fået den kvalitet i undervisningen, man får i andre lande. De bliver ikke dygtige nok. - At svinge pisken over dem ved diverse stramninger som tilstedeværelseskontrol vil ikke hjælpe på situationen, så længe der ikke er tid til at give dem ordentlig undervisning, siger han. Han peger samtidig på, for Danmark, lidet flatterende OECD-tal, som rektorkollegiet har regnet på. - Vi ligger i forvejen i bund, når det gælder opgørelsen over, hvor mange penge man bruger på hver studerende i Europa i forhold til bruttonationalproduktet (BNP). Bengt-Åke Lundvall sammenligner presset på universitets-undervisningen med det pres fødevarekontrollen er udsat for. - Der er et krav om produktivitetsstigning samtidig med, at man skal spare. Uanset hvad man gør, daler kvaliteten, og der er grænser for, hvor billigt man kan producere en universitetsstuderende i Danmark. Det er modstridende, da regeringen vil satse på viden, siger Bengt Åke Lundvall, som mener, at der også er grænser for, hvad nogle af hans kollegaer efterhånden kan holde til af besparelser. - Jeg kan se, at nogle af mine kollegaer er ved at bukke under, fordi de føler sig forpligtet til at levere det samme men uden at have de rette betingelser for det, siger han. Og ligesom i fødevarekontrollen tøver vores ledelse med at melde klart ud om tingenes tilstand - de er bange for at udfordre ministeriet, som sidder på pengekassen, mener Bengt-Åke Lundvall. Med i regeringens velfærdsreform er øget konkurrence mellem universiteterne herhjemme.De skal dels konkurrere om op til halvdelen af forskningsmidlerne dels måles og vejes på resultaterne af forskningen. - Vi skal endnu mere bruge tid på at skrive ansøgninger og lave forskningsplaner, og der bliver mindre tid både til forskning og undervisning. Han mener, at regeringen svigter sit ansvar. - Ansvaret for kvalitetsforringelsen af universitetsstudierne ligger hos forskningsminister Helge Sander og hos regeringen og ikke på det enkelte universitet, mener Bengt-Åke Lundvall.