Projekt Dynamo

Projektet "Dynamo" er kombineret teoretisk og praktisk forløb på et år med start 4. marts 2002. Projektleder: Helle Stoustrup Jensen. Deltagere: Elleve flygtninge og indvandrere på kontanthjælp, der har været her mindst tre år og ledige lige så længe. I øvrigt er 30-40 procent af alle indvandrere på kontanthjælp. Den teoretiske del foregår på AOF Daghøjskole og på Hjørring Sprogskole 6,5 timer dagligt. Skemaet: Ti timers arbejdsorienteret dansk om ugen. Og 20 timers samfundsforståelse om det danske familiemønster, om arbejdskultur og arbejdsmoral. Undervisningen har omfattet bl.a. jobsøgning, personlig fremtoning samt en introduktion til edb og internet. Desuden virksomhedsbesøg samt praktik på virksomheder tre gange otte uger. Seks af de elleve deltagere er kommet i arbejde: Fem i jobtræning og en har startet selvstændig virksomhed. Kommunens integrationsleder Hans Jørgen Vakili Jensen lavede ansøgningen til Socialfonden, der bevilgede 1.001.000 kr. fra Mål 3-midlerne. Projetet slutter 28. februar, og der er afskedsreception på Rådhuset onsdag 26. februar.