Lokalpolitik

Projekt for skole-renovering reduceret

Ø. BRØNDERSLEV: Brønderslev Byråd har på sit lukkede møde sagt god for, at renoveringen af Ø. Brønderslev Centralskole gennemføres, så projektet kan afsluttes i 2006 - altså inden Brønderslev Kommune bliver til Brønderslev-Dronninglund Kommune. Det er primært klasselokaler, der indrettes, og der bliver ikke indrettet en gymnastiksal. Den nuværende gymnastiksal skal inddrages til mediatek og fællesrum. Det indebærer, at Brønderslev Kommune må leje sig ind i Østsidehallen til gymnastik med mere. Umiddelbart før byrådsmødet havde børne- og kulturudvalget møde for at drøfte projektet for renovering. - Det bliver ikke det store projekt, som vi havde håbet på, og det skyldes, at vi ikke kan lave et projekt. Børne- og kulturudvalget har fået indføjet, at skolerenoveringen ikke er definitiv, men at der senere kan opføres en slags multihus til afløsning for gymnastiksalen. Dette spørgsmål var også oppe at vende på borgermødet i Ø. Brønderslev, og her opfordrede borgmester Jens Arne Hedegaard (V) borgerne til at spørge de politikere, der genopstiller. - Vi må så arbejde for, at dette projekt kan gennemføres umiddelbart efter 2007, siger Ole Jespersgaard. Jens Arne Hedegaard tør ikke give løfte om, at sidste etape af skolerenoveringen kan gennemføres i 2007. Det projekt, der gennemføres i 2005 og 2006 koster 14 mio. kr.