Projekt kan bane vej for kronikere

Direkte kontakt mellem syge og behandlere via internettet kan gøre livet lettere

AALBORG:Projektet passer som hånd i handske til Region Nordjyllands ambitioner om at satse på sundhedsteknologi i fremtiden. Derfor blev ideen om at kombinere hjælpen til KOL-patienter med telehjemmepleje udvalgt blandt 86 projekter, da det nordjyske Vækstforum i foråret skulle anbefale ét projekt overfor Forsknings- og Innovationsstyrelsen. Andre syge Set i det lange perspektiv kan projektet gavne andre kroniker-grupper: - Vi skulle gerne udvikle teknik og samarbejdsformer, der også kan gavne for eksempel hjertepatienter. Mange af behovene ligner hinanden for de forskellige grupper af kronisk syge, forklarer adjunkt Birthe Dinesen, Aalborg Universitet. Det er hende, der samler de mange tråde og deltagere, der udgør projektet. Som nævnt på forsiden får de første patienter apparatur hjem til sig næste sommer. I første omgang omfatter det blot en håndfuld, men efterhånden vil patientgruppen komme op på 130 personer, hvoraf det halve vil udgøre en kontrolgruppe. - I de første to år sker det i distrikt vest i Aalborg med udgangspunkt på sundhedscentret Hasserishave. Derefter er det meningen at flytte til Hjørring det sidste halvandet år af projektperioden, forklarer Birthe Dinesen. Mange ramte KOL står for kronisk obstruktiv lungesygdom, men ofte bliver sygdommen omtalt som rygerlunger. Den rammer et meget stort antal personer, men ingen kender præcise antal. Det anslås i forskellige undersøgelser til et sted mellem 200.000 og 400.000 i Danmark alene. I det område i Aalborg, hvor projektet officielt begynder 2. januar, kender hjemmeplejen til 40-50 KOL-patienter. Det virkelige tal er formentlig langt større, for mange går stille med sygdommen, hvis den overhovedet er diagnosticeret. Assisterende områdesygeplejerske Jonna Skaue regner med, at det sagtens kan være dobbelt så mange. Hjemme hos de patienter, der skal deltage i projektet, er det planen at opstille udstyr, der kan måle eksempelvis puls, blodtryk, vægt og lungekapacitet. De målinger skal så overføres til en hjemmeside, hvor praktiserende læger, lungeklinikken på sygehuset og sundhedscentret Hasserishave kan følge den enkeltes udvikling. - Det kan også vise sig, at brugerne efterspørger andre funktioner. Måske en video med motionsøvelser, jævnlige råd fra en diætist eller et chatroom på nettet, hvor de kan holde kontakt med hinanden, siger Birthe Dinesen. Brugerstyret En central del af projektet er nemlig, at det er brugerstyret. Meget af teknikken eksisterer allerede, men gennem projektet skal tingene udvikles ud fra brugernes ønsker og behov. Det hedder på nudansk brugerstyret innovation. Projektet omfatter en række samarbejdspartnere fra Aalborg Kommune, regionen, Aalborg Universitet og private firmaer. Blandt de sidste er RTX Healthcare, der leverer udstyr til hjemmeovervågning.

Forsiden