Projekt Landsbytorv er i gang

11 foreninger bag landsbytorv, som skal styrke sammenholdet

VRENSTED:Når skolebørnene i Vrensted møder på mandag, venter der dem et syndigt rod. Den gamle skolegård med asfalt er nemlig brækket op, og i stedet møder børnene begyndelsen til projekt "Vrensted Landsbytorv", som kommer til at inddrage både skolegården, spejderhuset og Vrensted Aktivitetscenter. Projektet er opdelt i to etaper, hvor skolegården er det første. Her skal der etableres junglesti, et grønt område med frugttræer og bærbuske, ligesom der skal etableres en asfaltbane til rulleskøjter og skateboard. Den gamle asfaltbelægning blev fjernet først på sommeren, og i øjeblikket har frivillige gang i at lægge fliser og gøre klar til de grønne områder, som skolebørnene skal gøre færdige. - Det kommer til at ske som en del af undervisningen, hvor de skal så græs og plante buske og træer - og senere vedligeholde området, siger skoleinspektør Anne-Marie Poulsen. Projektet betyder også, at indgangen til skolegården flyttes, hvilket kommer til at koste nogle parkeringspladser til cykler. Frivillig arbejdskraft Udgifterne til projektet forventes at ligge på knap 200.000 kroner, som finansieres dels via kommunale kroner og tilskud fra Leader+-midler. En del af arbejdet udføres af professionelle firmaer, mens frivillige fra Vrensted tager sig af de mindre opgaver - som f.eks. fliselægning, klargøring til junglestien. I den sidste uge har både voksne og børn haft gang i fliserlægningen i skolegården, og nu venter klargøringen af det grønne område, der skal rumme både de botaniske udfordringer og junglestien. - En del af elementerne i junglestien og legeredskaber i øvrigt skal fremstilles af frivillige, og her har vi tilknyttet en konsulent, som sørger for, at der er styr på sikkerheden, siger Anne-Marie Poulsen. Den næste etape, som skal omhandle spejderhuset og aktivitetscentret, skal diskuteres på et borgermøde mandag 18. august. - Men formålet er helt klart at forbedre rammerne for fællesskab på tværs af foreningerne, for borgerne og byens institutioner, siger Anne-Marie Poulsen.