Projekt skaber mere arbejde

INITIATIV:65 pct. af de ledige metalfolk, som i 2004 blev fagligt opkvalificeret i "Projekt Jernvilje" kom i arbejde. Med fornyet støtte fra EU's socialfondsmidler fortsætter projektet i 2005, og gennem udnyttelse af de opnåede erfaringer og udbygning af det nordjyske virksomhedsnetværk satser Jernvilje-holdet på i år at øge scoren til 85 pct.. "Projekt Jernvilje" er skabt i samarbejde mellem Aalborg tekniske skole, Dansk Metal og AF, og i en tid med afmatning som følge af øget international konkurrence i jern- og metalindustrien har projektet vist sig at være et guldæg. Med en ofte kort ordrehorisont og ønsket om stram omkostningsstyring har mange virksomheder behov for hurtig ansættelse af nye medarbejdere med specifikke kompetencer til den aktuelle produktionsopgave. De medarbejdere er i vid udstrækning fundet i "Projekt Jernvilje", som kombinerer opkvalificering med effektiv formidling til de godt 200 nordjyske virksomheder, der er med i netværket. Ledige metalarbejdere med under et års ledighed kan melde sig til "Projekt Jernvilje". Det seks uger lange kursusforløb indledes med test af de bestående faglige kompetencer og efterfølges af individuelt tilrettelagt opkvalificering, så den enkelte deltager bliver "bredere" kvalificeret. Alle de faglige kvalifikationer bliver lagt i den database, som virksomhederne kan orientere sig på. Til hver jobhenvendelse udvælger "Projekt Jernvilje" kun én kandidat. Det giver den ledige ro og selvtillid til det første møde med virksomheden. Kvalifikationerne til det specifikke job er jo allerede på plads. Tilbagemeldingerne viser, at både virksomhederne og de godt 160 "håndplukkede" medarbejder i langt de fleste tilfælde har oplevet et tilfredsstillende resultat. I 2005 viderefører "Projekt Jernvilje" de bedste erfaringer fra 2004, men der kobles nye muligheder på. Den stigende internationalisering øger efterspørgslen på medarbejdere, der i udlandet kan arbejde selvstændigt, tackle uforudsete situationer og påtage sig sidemandsoplæring. Kvalifikationer til den jobtype bliver en del af undervisningstilbuddet i "Jernvilje 2005". Det har vist sig, at der er betydeligt flere job i og udenfor Nordjylland, hvis der er en effektiv formidling, hvor jobprofil og ansøger matcher hinanden. Initiativtagerne til "Jernvilje" ser store udviklingsmuligheder i projektet. Kombinationen af opkvalificering og målrettet formidling har givet så gode erfaringer, at de med rette bør indgå i udformningen af den nye arbejdsformidlingsstruktur efter kommunalreformen.