Lokalpolitik

Projekt skal skabe aktivitet på landet

Iværksættere med lyst til at lave ny virksomhed skal støttes

FJERRITSLEV:Leader+ samarbejdet Nordjylland-Vest, som omfatter syv kommuner i Vesthimmerland og Han Herred, iværksætter nu med støtte fra EU"s Mål 2 program et projekt, der skal medvirke til at skabe ny aktivitet og arbejdspladser på landet. - Udgangspunktet er de ressourcer, som ledige produktionsbygninger på eksempelvis nedlagte landbrugsejendomme i stigende grad udgør i landdistrikterne. Målet er at aktivere og understøtte de iværksættere, som har lyst til at etablere ny virksomhed indenfor disse rammer, oplyser formanden for Aktionsgruppen, kommunaldirektør Jane Hvas, Fjerritslev. I dag falder iværksættere, der ønsker at etablere en virksomhed på en landbrugsejendom, let udenfor de eksisterende rådgivningssystemer. Landbocentrenes rådgivningstilbud er oftest af ren landbrugsfaglig karakter, mens byerhvervenes rådgivningsservice traditionelt er målrettet håndværks-, service- og industrivirksomheder i byerne. - Vi ønsker at udvikle et målrettet tilbud til landdistrikternes iværksættere, der baserer sig på de eksisterende rådgivningssystemer, men som samtidig udfylder de huller, vi ser i dag, siger udviklingskonsulent og projektleder Lars Haahr Jensen fra Rørbæk Centret. - Det er det vigtigt at få inddraget embedsmænd fra de kommunale forvaltninger som rådgivere så tidligt som muligt i forløbet for at undgå problemer med tilladelser og udvidelsesmuligheder, når virksomheden først er etableret og i vækst. Projektet har en varighed på godt to år og vil i første omgang være et tilbud til 15 iværksættere i Nordjylland-Vest området. EU-støtten er på ca. to mio kr. Tilbuddet omfatter bl.a. gratis rådgivning, netværkssamarbejde og hjælp til at finde mulige finansieringskilder. Der vil blive afholdt informationsmøde i midten af februar.