Hirtshals

Projekt skibsbevaring søsat

HIRTSHALS: Den fremtidige organisation bag skibsbevaringsprojektet HG 159 Johs. Hejlesen er nu etableret. Den daglige drift af skibet er lagt i hænderne på "Snurrevodskutteren, HG 159 Johs. Hejlesen's støtteforening", der på den stiftende generalforsamlig 3. juni valgte bestyrelse: Formand blev Ole Ejstrup, Peter Jacobi blev næstformand, Ole Olesen blev kasserer, Torben Christensen sekretær og Hans Olesen bestyrelsesmedlem. Den selvejende institution "Snurrevodskutteren HG 159 Johs. Hejlesen", der fremover er formel ejer og som består af en lang række interessenter, har på et stiftende møde 10. juni valgt flg. til forretningsudvalget: Formand Hans Jensen (Sportsdykkerne), Kurt Jensen (Lokalhistorisk selskab), Svend Ravn (handelsstanden), Mette Hejlesen (familien Hejlesen), Ole Ejstrup (støtteforeningen). Det samlede repræsentantskab mødes én gang årligt. schib