Projekt til 40 mio. kr. i fare

Landmænd ved Mariager Fjord venter i spænding på, om miljøkrav bliver skærpet af hensyn til fjorden.

Søren Østergaard
Land­mand An­ders Bodil­sen fra Bud­dum ved Had­sund har i dag 170 mal­ke­kø­er, men vil ger­ne ud­vi­de til 400. Foto: Tor­ben Hansen
Miljø 26. september 2007 10:35

MARIAGERFJORD: Adskillige landmænd hele vejen rundt om Mariager Fjord venter i spænding på byrådets beslutning i morgen. Fastholder flertallet, at miljøkravene til landbruget skal skærpes, må mange opgive planlagte udvidelser. Én af dem er 47-årige Anders Bodilsen fra Buddum ved Hadsund. Han er i en særlig knibe, fordi han allerede har købt naboejendommen og dens jord i tiltro til, at han kunne få lov til at udvide sin malkekvægsbesætning. Hvis byrådet skærper kravene, må landbrug kun sende 12 kilo kvælstof per hektar ud i Mariager Fjord. - Det er så lidt, at kun skovdrift kan overholde kravet, siger Anders Bodilsen. Lige nu venter 23 landmænd på at få behandlet deres sager om udvidelse. Men de nye krav berører også alle fremtidige ansøgninger fra landmænd, der har jord i det opland, som afvander til Mariager Fjord.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...