Arbejdsmiljø

Projektet gav ikke lavere sygefravær

SINDAL:Medarbejdere i hjemmeplejen var generelt glade for forløbet af projekt Liv i Arbejdslivet, som blev afsluttet i begyndelsen af året. En evalueringsrapport over forløbet peger på, at projektet havde en positiv afsmitning på arbejdsmiljøet. Socialudvalget hæftede sig dog ved een ting, som Liv i Arbejdsliv ikke førte med. - Vi havde nok forventet et bedre resultat med at få nedbragt sygefraværet blandt de ansatte, men det er ikke lykkedes, siger socialudvalgsformand Nanna Andersen (S). Hun oplyser, at det er et ønske fra medarbejderne, at der arbejdes videre med projektet. Måske ikke i et så stort et omfang. - Vi anbefaler ældre- og handicapområdet at arbejder videre og tænke på alternativer, og så håber vi at se en effekt på sygefraværet, tilføjer socialudvalgsformanden. Projektet har været finansieret via Mål 3 midler og fra eget kursusbudget.