Aalborg

Projektet

[ Produktionsskoleprojektet foregår i et samarbejde mellem de nordjyske produktionsskoler og Nordjyllands Amts Taleinstitut. Det blev sat i gang 1. april og løber over tre år. [ Formålet er blandt andet at teste flest muligt elever med læse- og stavevanskeligheder, mens de går på skolen, for at udrede, hvad de kan og hvilket udstyr, de har brug for, for at kunne klare sig på en ungdomsuddannelse. [ Taleinstituttet har ansat fem ekstra talepædagoger samt en socialrådgiver og en psykolog. Samtidig er der indkøbt hundrede bærbare computere med særlige hjælpeprogrammer, som de unge kan låne, mens de er på skolen. [ Der er afsat 9,7 millioner kroner fra de såkaldte SATS-puljemidlerne til projektet. Puljemidlerne skal anvendes til foranstaltninger på social- sundheds- og arbejdsmarkedsområdet med henblik på forbedring af vilkårene for modtagere af overførselsindkomst og til forebyggende foranstaltninger over for svage grupper. [ Projektet følges af Aalborg Universitet, der laver løbende effektanalyse og evaluering.