EMNER

Prop milliarder i propperne

Intet sted ville en gigainvestering på trafik give så stort overskud som omkring hovedstaden

Tiden går langsommere i Storkøbenhavn. På hovedvejene løber 120.000 arbejdstimer hver eneste dag gennem timeglasset, mens folk kryber sig frem i deres biler eller kigger ud af bussens vinduer. Konsekvensen er - udover en sky af frustrationer og gode lyttertal for P4's morgenprogram - et tab for samfundsøkonomien på 5,7 milliarder kroner. - Samfundsøkonomisk er flaskehalsene i Storkøbenhavn i et stort problem, siger professor Otte Anker Nielsen fra DTU's Center for Trafik og Transport. Han henviser til den dugfriske forskningsrapport "Projekt Trængsel", der for første gang har udnyttet satellitovervågning til at kortlægge køerne omkring hovedstaden. Rapporten dokumenterer blandt andet, at det langt fra kun er morgentrafikken, der suger timer ud af arbejdsstyrken. Otto Anker Nielsen har dog en tilføjelse. Nemlig at en udbygning af hovedvejene omkring København ikke umiddelbart kan sidestilles med Femern-projektet. For de 30 milliarder ville i modsætning til brobyggerierne skulle findes på finansloven. - Finansieringen har en afgørende betydning. Fordi broer tilbagebetales med brugerbetaling, er de meget lettere at finansiere. Og selv om trafikken over broen måtte blive mindre end ventet, ville det stadigvæk være et relativt lille milliardbeløb, der manglede i sidste ende, siger Otto Anker Nielsen. I de kommende år vil det dog blive muligt at kombinere vejprojekter med brugerbetaling. Et satellitbaseret system, hvor bilister betaler, efter hvor meget de belaster trafikken (såkaldt "road pricing") er ved at blive testet i København. Systemet vil koste et mindre milliardbeløb at indføre.