Proteiner med forretnings-potentiale

Forskere ved Aalborg Universitet søsætter sammen med NOVI nyt biotek-selskab

AALBORG:Et nyt selskab, BioNanoPhotonics A/S, baseret på forskningsresultater fra Aalborg Universitet har set dagens lys. Ingen kan til gengæld med det blotte øje se de proteinmolekyler, der er kernen i selskabets aktiviteter. Vi er inde i den nanoteknologiske verden, hvor selv elektronmikroskoper har svært ved at følge med. Forskningsresultaterne åbner for en ny teknik til at fremstille biosensorer i medicinsk måleudstyr, eksempelvis til analyse blodets indhold af forskellige stoffer. Biosensorerne består af proteinmolekyler monteret på en fast overflade, og forskerparret Teresa Neves-Petersen og Steffen B. Petersen har ved universitetets Afdeling for Biostruktur og Protein Engineering udviklet en metode til at fastgøre proteinmolekylerne ved hjælp af lys. Der stilles meget store forventninger til teknikkens kommercielle muligheder inden for fremstilling biochips, bioreaktorer og bioelektronik. Men teknikken befinder sig endnu på et meget tidligt udviklingstrin, og det vurderes, at der skal yderligere to års forskningsindsats til, før en produktion af biosensorer efter den ny metode kan sættes i gang. Og her kommer det nye selskab, BioNanoPhotonics A/S, ind i billedet som ramme om modningsprocessen. Aalborg Universitet har søgt patent på de foreliggende forskningsresultater, og patentrettighederne udgør samtidig universitetets indskud i det nye selskab. Den mere kontante del af det nye selskabs kapitalgrundlag kommer fra NOVI's venturekapital i LicFond, der specielt sigter mod kommercialisering af universitetsforskning, samt NOVI Innovation, der generelt investerer i højteknologisk udvikling. De to investorer har indskudt et ikke nærmere angivet millionbeløb til at gennemføre udviklingsarbejdet. Når opfindelsen efter to års videreudvikling har fået mere kommerciel tyngde, er målet at indgå licensaftaler eller sælge rettighederne til interesserede danske eller udenlandske virksomheder, hvorefter afkastet vil blive delt mellem universitetet og investorerne. Det fælles projektaktieselskab mellem NOVI og Aalborg Universitet er det første af sin art, og dermed er den ny metode til at fastgøre protinmolekyler blev banebrydende i mere end en forstand. Der foregår lignende forskning mange steder i verden, men i Aalborg er der tale om et afgørende gennembrud, idet den nye teknik er renere, billigere og mere kontrollerbar end hidtil anvendte metoder. Og skønt teknologien kan forekomme langt væk fra almindelige menneskers hverdag, har det at kunne fastgøre proteiner til specifikke overflader stærkt stigende kommerciel betydning indenfor vækstområder som biochips, bioreaktorer og bioelektronik og på længere sigt også inden for biomedicin. Teresa Neves-Petersen og Steffen B. Petersen vil lede de videre udviklingsaktiviteter i BioNanoPhotonics, som allerede har fået ansat de to første medarbejdere. Selskabet får til huse under samme tag som Institut for Fysik og Nanoteknologi og virksomheden NanoNord i Aalborg Øst.