Ungdomsuddannelser

Protest-fest til fordel for HF

- Jeg håber hele egnen tropper op for at vise amtspolitikerne, at vi er hamrende utilfredse med spareforslaget. Inge Fonseca, Ranum, er rystet over udsigten til nedlæggelse af HF i Ranum og har sammen med en flok andre Ranum-borgere, HF-studerende samt Ranum Borger- og Erhvervsforening planlagt et fakkeltog gennem byen torsdag 25. september.

Amtspolitikerne skal ikke være i tvivl om, at egnen ikke vil finde sig i amtets planer om at flytte HF-afdelingen i Ranum til gymnasiet i Aars. Flytningen af HF til Vesthimmerlands Gymnasium er et af mange spareforslag fra embedsmændene på amtsgården. Det er at finde i et sparekatalog, som politikerne i øjeblikket tygger på. Politikerne i amtets økonomiudvalg skal tage stilling til sparekataloget 29. september forud for den endelige budgetbehandling i amtsrådet 7. oktober. - Ranum har gennem årene stået model til lidt af hvert. En nedlæggelse af HF vil næsten ikke være til at bære. Politikerne i amtsrådet har en pligt til at sørge for, at udkantsområderne i amtet ikke bliver helt udsultet, siger Inge Fonseca. Der er lagt et større program for protest-arrangementet, der har fået overskriften Ranum HForever!. Der indledes med fællessang på Brugsens P-plads. Derefter er der fakkeloptog gennem byen til seminariet, hvor HF-kurset har til huse. Protestfest På seminariet er der lagt op til protestfest med taler og fællesang. Der er blandt andet tale ved tidligere HF-lærer og tidligere byrådsmedlem Bendt H. Risdal. HF-kursister vil synge sangen: Hvad betyder Ranum HF for os, og der er musikalske indslag ved Arly Badstue, Claus Vesterskov, Orla Sørensen og Niels Jørgen Hertz. En tidligere HF-elev vil fortælle om tiden i Ranum, og der sluttes med Ranum Hymnen. Af sparekataloget fremgår det, at der næste år kan spares 1,4 mio. kr. ved at flytte HF til Aars. Besparelsen stiger i 2005 til 3 mio. kr. Seminarieledelsen har tidligere gjort opmærksom på, at besparelsen er mindre. F.eks. har amtet indregnet 800.000 kr. til blandt andet lys, varme og rengøring, men HF-eleverne må formodes også at skulle bruge varme og lys til undervisningen i Aars. Seminariet vil nødigt miste HF som lejer. HF er en del af uddannelsesmiljøet i Ranum. Derfor har man tilbudt amtet en genforhandling af lejekontrakten. Mange af HF-eleverne fra Ranum vælger at fortsætte på pædagoguddannelsen på seminariet. En flytning til Aars vil derfor på sigt også være en trussel mod pædagoguddannelsen. Den administrative ledelse af HF er allerede flyttet til Vesthimmerlands Gymnasium i Aars. Amtet venter stordriftsfordele ved en fysisk flytning af HF-afdelingen. Embedsmændene på amtsgården forventer, at der kan spares tre lærerstillinger ved en flytning samt teknisk og administrativt personale og ejendomsudgifter. Ranum-HF har 102 elever.