Lokalpolitik

Protest mod byggeri

{ Skiveren Camping vil gerne udvide pladsens tilbud til de mange tusinde gæster med en aktivitetsbygning, hvor der blandt andet kan spilles boldspil. Men bygningen skal være for stor. Det mener i hvert fald ejerne af sommerhuse, som ligger nabo til pladsen. De frygter, at byggeriet vil ødelægge deres frie udsyn mod havet og i øvrigt give området et præg af bymæssig bebyggelse. I en indsigelse mod den lokalplan, som skal gøre byggeriet muligt, påpeger de desuden, at de mener, Frederikshavn Kommune allerede har givet campingpladsen en ulovlig byggetilladelse. I februar blev der givet tilladelse til at bygge en velfærdsbygning og en kioskbygning, som er placeret i hver sin ende af den påtænkte aktivitetsbygning. Spørgsmålet om lovligheden af byggetilladelserne er indbragt for Tilsynsrådet for Nordjylland, men rådet har endnu ikke truffet afgørelse i sagen. Sommerhusejerne understreger derfor i deres indsigelse mod lokalplanen for campingpladsen, at den endelige behandling af planen bør afvente Tilsynsrådets afgørelse.