Hadsund

Protest mod dagplejefyring

Til sommer må 10 af Hadsund Kommunes nuværende 60 dagplejere vinke farvel til deres job på grund af faldende børnetal. Blandt de fyrede er den eneste dagplejer i landsbyen Vive vest for Hadsund. Det finder man sig dog ikke stiltiende i. Beboerne har samlet godt et halvt hundrede underskrifter imod lukningen af den sidste pasningsmulighed i byen. Kommunen forsvarer fyringen med, at der ikke er efterspørgsel efter de fire pladser i dagplejen, og at man for at fylde pladserne op skal tvinge folk til at flytte deres børn. Vive-borgerne mener dog, at der er behov, og frygter, at beslutningen går ud over byens muligheder for at tiltrække yngre tilflyttere.